0

Aansluiting warmtedistributienet - 071

071-1_thumb-1422537348

Bij een warmtedistributienet worden meerdere woningen in de omgeving van warmte voorzien. Vier opties zijn hierbij te onderscheiden:

  1. Stadsverwarming. Dit betreft grootschalige warmtelevering aan meerdere woonwijken, gebouwen of zelfs aan een hele stad.
  2. Warmtekrachtcentrale. Een warmtekrachtcentrale is kleinschaliger dan stadsverwarming en levert warmte op blok-/wijkniveau.
  3. Warmte-koudeopslag. Koude en warmte worden opgeslagen in een watervoerende zandlaag in de bodem. Deze warmte en koude worden respectievelijk in de winter en de zomer opgepompt en gedistribueerd naar de woningen en gebouwen.
  4. Restwarmte uit de industrie. Deze optie komt in de praktijk nog niet zo vaak voor, maar kan een interessante optie zijn uit het oogpunt van efficiënt omgaan met fossiele brandstoffen.
Winst voor mens en milieu
  • Een gezondere woon- of werkomgeving.
  • Beperking van de uitstoot van milieubelastende emissies.
  • Beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.