0

Anhydriet dekvloeren - 044

044_preview_thumb-1422537352
Anhydriet dekvloeren zijn gietvloeren waarbij anhydriet het bindmiddel is. Bij een gietvloer wordt een vloeibaar specie gegoten, wat verspanen, zoals bij een traditionele zandcementvloer, overbodig maakt. Door het vloeien is de kwaliteit minder uitvoeringsgevoelig. Er is anhydriet van natuurlijke of van synthetische oorsprong. Dit laatste betreft vaak industriële reststoffen. Zo wordt RO-anhydriet gemaakt uit een restproduct van de rookgasontzwaveling bij kolengestookte elektriciteitscentrales.
Winst voor mens en milieu
  • Beperking van landschapsaantasting door de winning van primaire grondstoffen (onder andere kalksteen voor de cementklinker);
  • Voorkomen van de stort van industriële reststoffen;
  • Verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de bouwvakkers.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.