0

Behoud van landschappelijke en historische elementen - 048

048-1_thumb-1422537346
Behoud van landschappelijke en historische elementen binnen bouwlocaties is mogelijk door deze in het stedenbouwkundig plan in te passen. Binnen de nieuwe context dragen deze elementen bij aan de natuur-, gebruiks- en/of belevingswaarde van de nieuwe gebouwde omgeving. Idealiter leidt de combinatie van oud en nieuw tot meerwaarde. De bestaande elementen worden niet als 'museumstukken' in het plan opgenomen, maar zijn 'levend'. De elementen zijn onder andere houtwallen, bomen, sloten, karakteristieke, monumentale gebouwen en archeologische vondsten of bouwwerken. Inventarisatie vindt veelal plaats bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Tijdens de bouw, inclusief het bouwrijp maken, moeten deze elementen beschermd worden.
Winst voor mens en milieu
  • Behoud en mogelijk versterking van de ecologische waarde van de omgeving.
  • Versterking van de belevingswaarde, de identiteit en eigenheid van de omgeving, met daarmee een positief effect op de levensduur van de wijk en de gebouwen.
  • Behoud van landschappelijke elementen biedt kansen voor milieumaatregelen zoals minder verharding en de ontkoppeling van hemelwater.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.