0

Beperken te schilderen oppervlakte - 026

026_preview_thumb-1422537351
Het beperken van het te schilderen oppervlak is één van de mogelijkheden voor het reduceren van de hoeveelheid verf en lak. Dit wordt bereikt door de afmetingen van het te schilderen bouwdeel te beperken, of door voor een materiaal te kiezen dat onbehandeld kan blijven. Dit materiaal kan ook hout zijn, dat onafgewerkt kan blijven. Eenmaal geschilderd moet het oppervlak zeer regelmatig worden onderhouden. Gebeurt dit niet dan zal de (esthetische) kwaliteit afnemen. Dit is vooral relevant voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals hogere bouwlagen, hellende dakvlakken en zwaar belaste locaties (nabijheid zee of industriegebied).
Winst voor mens en milieu
  • beperking van de vraag, en daarmee van de productie van verf en lak;
  • geringere belasting van de schilder en/of gebruiker met schadelijke stoffen;
  • minder emissies van oplosmiddelen naar de lucht;
  • minderschilderbeurten en daarmee transport;
  • bevordering van de recyclingmogelijkheden door minder verontreinigde bouwdelen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.