0

Bescherming geveltimmerwerk - 062

062-1_thumb-1422537353
Bescherming van geveltimmerwerk houdt in dat de nadelige klimaatinvloed door architectonische en bouwkundige maatregelen beperkt wordt. Denk hierbij aan maatregelen als: een overstek, galerij, balkons, loggia of vaste zonwering. Hierdoor wordt de onderhoudsbehoefte van het timmerwerk beperkt en wordt het vervangingsmoment uitgesteld.
Winst voor mens en milieu
  • beperking onderhoudsfrequentie;
  • verlenging levensduur van de gevelcomponent;
  • beperking oververhitting verblijfsruimten;
  • vermindering veroudering en esthetisch kwaliteitsverlies.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.