0

Duurzaam geproduceerd hout - 001

001_1_thumb-1422537350
Duurzaam geproduceerd hout is hout dat voldoet aan de eisen van verantwoord bosbeheer. Het gaat hierbij om zowel ecologische, sociaal-culturele als economische aspecten. Om te bepalen wat in de ogen van de Nederlandse overheid als duurzaam geproduceerd hout mag worden bestempeld, zijn in 2008 inkoopcriteria vastgesteld in de Timber Procurement Assessment System (TPAS). Toetsingscommissie Inkoop Hout toetst of de certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer aan alle vastgestelde criteria voldoen. De volgende certificeringssystemen worden door de Nederlandse overheid geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout: FSC en PEFC. Het label Keurhout Duurzaam wordt ook op de Nederlandse markt aangeboden. Keurhout toetst individuele certificaten en is geen certificeringssysteem 'an sich'.
Winst voor mens en milieu
  • Hout afkomstig uit een duurzaam beheerd bos is een onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof, wat van groot belang is omdat steeds meer grondstoffen schaars dreigen te worden.
  • De bossen zijn van belang voor de biodiversiteit en de ecologisch waardevolle ecosystemen.
  • Bossen gaan klimaatveranderingen tegen. Zij zuiveren namelijk de lucht, produceren zuurstof en binden CO2. Tevens houden de bomen water en gaan erosie tegen.
  • De certificering zorgt voor een verbetering van de sociaal-economische situatie van bosbewoners en arbeiders in de productieketen.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.