0

Emissiearme afwerkmaterialen voor binnen - 052

052-1_thumb-1422537347
Door emissiearme afwerkmaterialen toe te passen wordt voorkomen dat tijdens de gebruiksfase schadelijke stoffen vrijkomen. Bouw- en afwerkingmaterialen kunnen schadelijke stoffen aan het binnenmilieu afgeven, zoals formaldehyde, vluchtige organische stoffen (VOS) en radon. Daarnaast zijn vocht en tabaksrook 'beruchte' luchtvervuilers in gebouwen. De aanwezigheid van schadelijke stoffen in de binnenlucht kan tot allergische reacties en andere gezondheidsklachten leiden en dient daarom te worden beperkt. Of de emissie van schadelijke stoffen tot daadwerkelijke problemen leidt, hangt voor een belangrijk deel af van de ventilatie. Goede ventilatie is de belangrijkste voorziening om vervuilde binnenlucht af en schone lucht toe te voeren. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen voor ventilatiecapaciteiten.
Winst voor mens en milieu
  • Vermindering van de gezondheidsklachten bij de gebruikers van het gebouw.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.