0

Energieprestatie beter dan Bouwbesluit - 011

011-1_thumb-1422537344

'Energieprestatie beter dan Bouwbesluit' betekent dat een gebouw wordt gerealiseerd waarbij het berekende energiegebruik lager is dan wettelijk vereist. De energieprestatie van een gebouw wordt in het Bouwbesluit uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt, de EPC. De hoogte van de EPC is afhankelijk van de gebruiksfunctie(s) van het gebouw. Voor een gebouw met meerdere gebruiksfuncties wordt de energieprestatie uitgedrukt in de verhouding tussen het totale en het toelaatbare energiegebruik (Qpres;tot/Qpres;toel).

Sinds 1 januari 2011 geldt voor woningen een EPC ≤ 0,6. De EPC van het Bouwbesluit is het absolute minimum waaraan voldaan moet worden. Naar verwachting zal de EPC in de komende jaren verder worden verscherpt, te beginnen met een verlaging naar EPC ≤ 0,4 in 2015.

Om een energieprestatie beter dan het Bouwbesluit te realiseren, dient bij het ontwerpen van een woning naast een goed afgestemd maatregelpakket ook het gebruikersgemak van voorzieningen centraal te staan, die daadwerkelijk tot een lager energieverbruik leiden.

Winst voor mens en milieu
Vermindering van het energiegebruik van een woning een hoger (thermisch) comfort voor de gebruiker.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.