0

Fietservriendelijk gebouwontwerp - 123

123-1_thumb-1422537350

Een fietservriendelijk gebouwontwerp - kantoren, woningen, instellingen, bedrijfshuisvesting - stimuleert het gebruik van de fiets. De stimulans gaat ook uit van woningen met fietsvriendelijke voorzieningen en aantrekkelijke fietsroutes. Vooral oudere woningen in stadswijken ontberen vaak een plek om de fiets te stallen.

Bij utilitaire gebouwen is een stalling verplicht. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de afmetingen; voor woningen is een dergelijke eis er niet. Echte fietsvriendelijkheid vergt een aantrekkelijke, veilige stalling. In kantoor- en bedrijfsgebouwen zijn ondersteunende voorzieningen gewenst, zoals douches en kleedruimten. Ontwerpmaatregelen maken deel uit van een totaalpakket aan fysieke en financiële maatregelen. Belangrijk is ook de aansluiting bij maatregelen op wijk- en buurtniveau.

Dit Duboblad is met name bedoeld voor utiliteitsgebouwen, al geldt het meeste ook voor woningen en woongebouwen.

Winst voor mens en milieu
  • Vermindering van het gebruik van auto of openbaar vervoer, met de daaraan gerelateerde milieubelasting.
  • Vermindering van ruimtegebruik voor parkeren.
  • Bevordering van de gezondheid van de werknemers en bezoekers.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.