0

Flexibel vloersysteem - 019

019-1_thumb-1422537344
Een flexibel vloersysteem is zo uitgevoerd dat leidingen in de vloer goed bereikbaar zijn. Daartoe zijn in de vloer holle ruimten of sleuven aangebracht, waarin de installateur pas in de afbouwfase de leidingen hoeft te leggen. Dit leidt tot minder verstoring van het bouwproces in de ruwbouwfase: de installateur hoeft niet in 'weer en wind' te werken.
Door deze werkwijze kan tot op het laatste moment op de wensen van de kopers worden ingespeeld. Door de holle ruimten of sleuven met demontabele plaatmaterialen af te dekken, is het mogelijk om in een later stadium nog wijzigingen aan te brengen in het leidingverloop.
Winst voor mens en milieu
  • Grote woningflexibiliteit ook in de gebruiksfase, en dus minder sloop- en breekwerk bij aanpassing van de woning.
  • Vermindering van bouwafval.
  • Grotere bouwsnelheid.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.