0

mr064 - Gebruik uitsluitend spaanplaat met beper...

De aanwezigheid van formaldehyde in de binnenlucht kan tot allergische reacties leiden en dient daarom beperkt te worden. Formaldehydegas komt onder meer vrij uit producten waarin formaldehydehars (als lijm) gebruikt is zoals spaanplaat. Bij spaanplaat worden verschillende formaldehydeharsen gebruikt als bindmiddel. De feitelijke emissie is afhankelijk van de hoeveelheid ongebonden formaldehyde, maar ook van type persing, oppervlakte-afwerking, temperatuur en dergelijke. Ook veel meubels zijn gemaakt van spaanplaat. Gebruik spaanplaat met een formaldehydegehalte van minder dan 2mg/100g droge stof. Nieuw spaanplaat geeft meer gassen af, ventileer uw woning goed, vooral de eerste drie maanden nadat het plaatmateriaal is geplaatst.

Dubobladen

052-1_thumb-1422537347

Emissiearme afwerkmaterialen voor binnen - 052

Door emissiearme afwerkmaterialen toe te passen wordt voorkomen dat tijdens de gebruiksfase schadelijke stoffen vrijkomen....
110-1_thumb-1422537354

Allergeenarm bouwen - 110

Allergeenarm bouwen levert gebouwen op waarin het risico op blootstelling aan allergene stoffen zo veel mogelijk beperkt w...