0

Inbraakwerende ramen en deuren - 031

031-1_thumb-1422537345
Inbraakwerende ramen en deuren hebben tot doel een geforceerde toegang tot de woning tegen te gaan. Naast de directe materiële en immateriële schade door inbraak, is er meestal ook schade aan het gebouw. Vaak is deze groter dan de directe schade.
Inbraakwerende ramen en deuren worden door professionele inbrekers herkend, en weerhouden hen van een poging. Volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen dient de inbraakwerendheid van bereikbare onderdelen van uitwendige scheidingsconstructies ten minste weerstandsklasse 3 te zijn (NEN 5096). In het Bouwbesluit 2012 (wettelijk minimum) is ten minste weerstandsklasse 2 als eis opgenomen.
Winst voor mens en milieu
  • Beperking van inbraakschade en minder materiaalgebruik en afval bij reparatie.
  • Groter gevoel van veiligheid bij de bewoners.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.