0

Ontkoppeling hemelwaterafvoer - 025

025-1_thumb-1422537351
Ontkoppeling van de hemelwaterafvoer betekent dat de hemelwaterafvoer niet op de riolering aangesloten wordt. Bij aansluiting op de riolering leidt de snelle afvoer van regenwater tot verdroging, en bij hevige regenval tot overbelasting van het riool. Bij overbelasting vindt overstort van rioolwater op oppervlaktewater plaats, met een nadelige effect op de waterkwaliteit. Deze kwaliteit kan ook onder druk komen als – ter voorkoming van verdroging – water uit andere gebieden wordt ingelaten. Kwaliteitsverlies betekent een vermindering van de ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden van een gebied.
Winst voor mens en milieu
  • beperking van de verdroging;
  • beperking van de belasting van de waterzuiveringsinstallaties;
  • vergroting van de mogelijkheden voor een duurzame inrichting van de woonomgeving.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.