0

Overlast door verlichting - 076

076-1_thumb-1422537348
Verlichting kan overlast veroorzaken in de vorm van verblinding, desoriëntatie en verstoring van de nachtrust. Op een groter schaalniveau leidt te veel verlichting tot de verstoring van de nachtelijke habitat van planten en dieren. Bij de inzet van kunstlicht om de leefbaarheid, sociale veiligheid en gebruikswaarde van een gebouw en de omgeving te vergroten, is aandacht voor lichthinder gewenst. Het is zoeken naar een optimum, waarbij het licht juist voldoende sterkte heeft en alleen wordt aangebracht waar het echt nodig is. Een bijkomend voordeel van efficiënte verlichting is de besparing op elektriciteit. Daar waar verlichting echt gewenst is, kan hinder voorkomen worden door afscherming. Een belangrijke manier om de hinder te beperken is de beïnvloedingsmogelijkheid of regelbaarheid van de verlichting.
Winst voor mens en milieu
  • Vermindering van de overlast door verlichting.
  • Beperking van het elektriciteitsverbruik.

Dit is een gratis voorproef. U kunt dit Duboblad in zijn geheel lezen met een abonnement op de Dubocatalogus.


Heeft u al een abonnement op de Dubocatalogus dan kunt u het Duboblad verder lezen door in te loggen.