0

mr073 - Plaats een zonneboilerinstallatie

In een zonneboiler wordt water verwarmd door de zon. Het warme water wordt in een voorraadvat opgeslagen en kan gebruikt worden voor warm kraanwater of water om te douchen. Een zonneboiler heeft het hoogste rendement als deze op het zuiden is georiënteerd onder een hoek van 38°. Globaal bestaan er 2 systemen: vlakke plaat systeem en een vacuumbuis-systeem. Voor een zonneboilerinstallatie is niet alleen een systeem op het dak nodig. Ook moet er een boilervat geplaatst worden, liefst zo dicht mogelijk bij het systeem op het dak. Het is raadzaam om in het boilervat een naverwarmer op te nemen. Deze zorgt voor warmwater indien het daksysteem niet voldoende warmwater levert. Om deze reden is het ook belangrijk dat de leidingen van het dak naar het boilervat goed worden geïsoleerd.

Dubobladen

060-1_thumb-1422537347

Zonneboiler - 060

Met een zonneboiler kan zonnewarmte benut worden voor de verwarming van warm tapwater en eventueel ook voor ruimteverwarmi...
128_1_thumb-1422537355

Active House – Energieneutraal Bouwen - 128

Hoe kunnen we energieneutraal ontwerpen met behoud van een goede leefbaarheid en comfort in gebouwen? Een oplossingsrichti...