0

Aanbevelingen bij het onderhoud van oude teermastiek daken - 139

Onderhoud plegen aan teermastiek daken rekening houdend met bouwkundige aansluitingen en de ballastlaag van grind.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. De ballastlaag van grof grind is niet te verwijderen

In dit geval is het aanbrengen van een isolerende afschotmortel (C-EPS; zie Figuur 1) op de oude teermastiek dakbedekking met een nieuw bitumen of kunststof dakbedekkingssysteem (gekleefd of losgelegd en geballast) een goed alternatief. Ook hiervoor geldt dat aanvullende bouwkundige maatregelen bij dakranden en opstanden meestal noodzakelijk zijn. Valt deze renovatierichting buiten de technische haalbaarheid, dan is vanwege het vastzittend grind een totale sanering van het dak noodzakelijk.

Figuur 1. Thermische renovatie van teermastiek daken met een C-EPS-isolatiemortel.

2. De ballastlaag van grind is gemakkelijk te verwijderen
 • Thermische renovatie In dit geval kan het teermastiek dakbedekkingssysteem functioneren als dampremmende laag. Wanneer er opnieuw wordt gekozen voor een losgelegde geballaste dakbedekkingsconstructie hoeft de thermische isolatie niet te worden gekleefd en blijft de oude teermastiek dakbedekking gescheiden van de nieuwe dakbedekkingsmaterialen. Het verhogen van de dakranden is in veel gevallen nodig. Knelpunten zijn aanwezig bij schoorstenen en liftopbouwen. In veel gevallen worden de schoorstenen vernieuwd en wordt bij het opgaand gevelwerk het voetlood hoger ingezet.
 • Renovatie Indien er niet wordt gekozen voor thermische renovatie, dan kan een nieuw bitumen dakbedekkingssysteem worden aangebracht, losgelegd op het schoongemaakte teermastiek dak. Het verdient aanbeveling uit het oogpunt van onverhoopte beschadigingen het dakbedekkingssysteem op regelmatige afstanden te compartimenteren. Kunststof dakbedekkingssystemen op basis van EPDM, met glasvlies gewapende ECB-dakbanen en TPO-dakbanen zijn ook mogelijk.

ACHTERGROND

De aanbevelingen bij het onderhoud van platte daken met een oude teermastiek dakbedekking gelden voor die teermastiek daken die zijn geballast met grof grind, waarbij de arbeidsomstandigheden en milieuoverwegingen niet hebben geleid tot een negatief advies. Als vaststaat dat de onderzochte dakbedekkingsconstructie technisch en bouwfysisch goed ontworpen is en de conditie van de thermische isolatie goed is, moet de kwaliteit van het teermastiek dakbedekkingssysteem nog worden bepaald. Bij een positieve beoordeling is een renovatie of een thermische renovatie verantwoord.

AANDACHTSPUNTEN

 • Let op de conditie van de onderconstructie. Is deze nog in goede staat en niet door vocht of andere invloeden aangetast of beschadigd?
 • Stel van tevoren vast dat de thermische isolatie onder de teermastiek dakbedekking nog droog en vast van samenhang is.
 • Let op de bouwkundige aansluiting. Is een dakrenovatie met bijvoorbeeld aanvullende isolatie of afschotisolatie technisch mogelijk zonder dat er ingrijpende bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen?
 • Inspecteer het dak op de aanwezigheid van teermastiek lekkages. Indien er sprake is van veel teermastiek lekkages is sloop meestal onvermijdelijk.
 • Bepaal of de ballastlaag van grind te verwijderen is door bij een lage oppervlaktetemperatuur het grind met een schop of stootijzer te verwijderen (Figuur 2).

Figuur 2. Bepaal of het grind is gehecht aan de onderconstructie en of de dakbedekkingsconstructie in goede conditie is.

 • Controleer de bouwkundige details, de conditie van de afvoeren en doorvoeren.
 • Zorg dat in geval van doorbrekingen van de oude teermastiek dakbedekking de nieuwe aansluitingen met deze teerlagen zodanig met bitumen stroken worden ingeplakt dat er geen teermastiek lekkages kunnen ontstaan.
 • Voer de reinigingswerkzaamheden aan de oude teermastiek dakbedekking uit met goede beschermingsmiddelen: stofmaskers, handschoenen en gesloten kleding (huidbescherming).
 • Voer het met teermastiek besmeurde grind af conform de daarvoor geldende regelgeving.

OVERIGE INFORMATIE

 • Teermastiek daken, hoofdstuk C 5105 Handboek Daken, uitgave Ten Hagen & Stam
 • Van den Hout, A.F.: Oude teerdaken ... inpakken of wegwezen?, Dakenraad nr. 3, februari 1995
 • Hendriks, prof. dr. ir Ch.F.: Teer uit de keten, Asfalt nr. 4, december 2000
 • Hendriks, prof. ir N.A.: Moet teer nou uit de keten of niet?, Dakenraad nr. 44, oktober 2000