0

Aanpak bekladding van gevels - 397

Kiezen van een antigraffiti systeem om verwijderen van graffiti zonder risico voor de ondergrond mogelijk te maken.

OPLOSSINGRICHTINGEN

Inleiding
Indien geen antigraffiti coating is aangebracht, zijn verschillende technieken van gevelreiniging mogelijk. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor laserreiniging of chemische reiniging (basen). Deze problematiek komt aan de orde in de SBR Gids voor Gevelreiniging. Het doel van een antigraffiti coating is tweeledig:
 • Voorkomen dat graffiti geabsorbeerd wordt door het gevelmateriaal.
 • Vereenvoudigen van het verwijderen van naderhand aangebrachte graffiti.
Er worden drie soorten antigraffiti systemen onderscheiden: permanente systemen, semi-permanente systemen en (zelf)opofferende systemen.
Permanente systemen
Permanente systemen zijn meestal gebaseerd op epoxy’s (EP) of polyurethanen (PUR) en zijn zowel in kleur als transparant verkrijgbaar. Deze beschermlagen hebben doorgaans een lange levensduur. Een nadeel is hun duidelijke zichtbaarheid.

Duidelijk zichtbare (transparante) antigraffiti coating aan de onderzijde van de gevel van een monument.

(Zelf)opofferende systemen
(Zelf)opofferende systemen zijn niet in kleur verkrijgbaar. Deze systemen kunnen op vrijwel iedere ondergrond opgebracht worden en zijn meestal optisch nauwelijks waarneembaar. (Zelf)opofferende systemen zijn gebaseerd op acrylaten, polymeerwassen (metaal-vernette acrylaten), biopolymeren (polysacchariden) of (natuurlijke) wasachtige verbindingen. Het bijzondere van een aantal van deze producten is dat ze gemakkelijk met (warm) water te verwijderen zijn. De meeste systemen hebben een maximale levensduur van drie jaar.
Semi-permanente systemen
Semi-permanente systemen kunnen onderverdeeld worden in:
a) combinatie van een permanent systeem met een opofferingslaag;
b) semi-permanente coating bestaande uit één enkele laag.

Eénlaagse semi-permanente coatings zijn meestal opgebouwd uit hydrofobe en oleofobe polymeren. Bij het verwijderen van de graffiti wordt het oleofobe gedeelte verwijderd en blijft het hydrofobe gedeelte achter. Na verwijdering van de graffiti moet ook bij deze systemen weer een nieuwe (top)laag aangebracht worden.

De toepasbaarheid van verschillende producten is afhankelijk van het materiaal van de ondergrond. Voor een keuzetabel wordt verwezen naar SBR publicatie ‘Oppervlaktebehandeling bij gevels: Hydrofoberen, steenverstevigers, antigraffiti’.

De uitvoering van een antigraffiti behandeling bestaat uit een aantal stappen, te weten:
 • Vooronderzoek, inclusief afweging van risico’s
 • Keuze van product en applicatiewijze
 • Voorbehandeling
 • Maken proefvlakken
 • Applicatie
 • Beoordelen effectiviteit
 • Documentatie

ACHTERGROND INFORMATIE

Verwijdering van graffiti betekent een forse kostenpost voor gebouweigenaren. Toepassing van anti-graffiti coatings maakt verwijderen eenvoudiger. Graffiti zijn zo oud als de wereld. Het erkennen van graffiti als sociaal-maatschappelijk probleem is iets wat speelt sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vanaf dat moment kwamen producten en systemen voor graffiti bestrijding op en gingen overheden beleid maken op dit gebied.

AANDACHTSPUNTEN

Iedere vorm van gevelbehandeling brengt als risico met zich mee dat de oorspronkelijke kleur of glans van de gevel kan veranderen. Net als steenverstevigers en hydrofobeermiddelen kunnen anti-graffiti coatings de droging van constructies aanzienlijk hinderen. Zeker bij sterk absorberende gevelmaterialen en bij gevels die worden blootgesteld aan zware regenbelasting, verdient het dan ook aanbeveling het geveldeel boven de anti-graffiti coating te behandelen met een hydrofobeermiddel. Sommige bestanddelen van het antibekladdingssysteem (of de daarbij gebruikte reiniger) kunnen kunststoffen, zoals isolatiematerialen in gepleisterde buitengevelsiolatie, aantasten.

OVERIGE INFORMATIE

 • SBR publicatie ‘Oppervlaktebehandeling bij gevels: Hydrofoberen, steenverstevigen, antigraffiti’
 • SBR Gids voor Gevelreiniging
 • SBR-Infoblad 396 ‘Hydrofoberen van steenachtige gevels’
 • SBR-Infoblad 355 ‘Reiniging van vervuilde gevels’