0

Beperking van de kans op verwonding door toepassing van breukveilige glassoorten - 269

Het bewerkstelligen van een breukveilige beglazing om het risico van verwonding bij glasbreuk tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Oplossingsrichtingen

De kans op verwonding ten gevolge van glasbreuk wordt onder meer bepaald door het ontstaan en de grootte van losse scherven. Het risico wordt beperkt tot nihil, indien de scherven aan elkaar kleven, hetgeen door een folie kan worden bewerkstelligd.

De navolgende glassoorten gelden als breukveilig:

 • gelaagd glas;
 • draadglas;
 • voorgespannen glas;
 • glas, voorzien van een veiligheidsfolie.

ACHTERGROND

>De kans op verwonding ten gevolge van glasbreuk wordt onder meer bepaald door het ontstaan en de grootte van losse scherven. Het risico wordt beperkt tot nihil, indien de scherven aan elkaar kleven, hetgeen door een folie kan worden bewerkstelligd.

Gelaagd glas bestaat uit twee of meer ruiten, die gescheiden worden door een pvb-folie (polyvinylbutyral). Deze kunststof hecht zeer sterk aan de ruit en zal bij breuk de scherven binden. Het draadnet, dat in draadglas is ingesmolten, vervult dezelfde functie. Voorgespannen glas (foto 1) heeft een thermische behandeling ondergaan en vertoont daardoor een ander breukgedrag: het breekt in kleine scherfjes, die aanvankelijk in elkaar haken. De kans dat men zich snijdt aan deze glaskorrels is klein.

Foto 1 Breukpatroon van voorgespannen glas.

Indien deze glassoort in de gevel wordt gebruikt en breuk ontstaat, zullen de glaskorrels eerst in grotere schollen samenklonteren en later uiteenvallen; zie foto 2.

Foto 2 Breuk in een voorgespannen borstweringsruit.

AANDACHTSPUNTEN

 • De grondslagen voor de berekening van de vereiste glasdikte voor gelaagd glas, draadglas en voorgespannen glas wijken af van die voor conventioneel floatglas.
 • De richtlijnen voor de toepassing van veiligheidsglassoorten staan in NEN 3569.
 • Gelaagd glas past men bij voorkeur toe in:
  • borstweringen;
  • hellende beglazing;
  • plaatsen met eisen aan de doorvalveiligheid.
 • Het gebruik van deze veiligheidsglassoorten (voorgespannen of gelaagd) is vereist voor beglaasde openingen van deuren en zijlichten.
 • Een beglazing ter plaatse van een niveauverschil moet doorvalveilig zijn. Hiervoor gelden specifieke berekeningsmethoden. Het spreekt vanzelf dat de sponningconstructie en de bevestiging van de ruiten in de sponning aan de te verwachten belasting (doorvallen) aangepast moet zijn. Zowel een glasdikteberekening als een glasparelzakslingerproef zijn in dit verband noodzakelijk.