0

Besparen op zakelijk transport - 131

Checken of het bouwbedrijf niet meer brandstof dan nodig verbruikt.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Checklist

Aan de hand van een checklist kan de directie/KAM-coördinator vaststellen of met technische voorzieningen en aandacht voor zuinig rijden het brandstofgebruik valt te verminderen. Dit kost ongeveer een half uur.

Checklist Brandstofbesparing Bedrijfsvoortuigen

Elke vraag is gekoppeld aan een tip over mogelijke kostenbesparingen bij zakelijk transport. Deze besparingen komen uit de praktijk en zijn al door vele bedrijven gerealiseerd. Besparingen tot 20% zijn haalbaar!

Vraag Antwoord
ja tip nee tip
De aanschaf:
• Let u bij de aanschaf op een laag brandstofverbruik? O - O 1
• Kiest u een wagen die niet groter is dan noodzakelijk? O - O 2
• Kiest u een wagen met een motor die niet zwaarder is dan nodig? O - O 2
• Kiest u een personenwagen met een econometer en/of boordcomputer? O - O 3
• Kiest u een vrachtwagen of bestelbus met dieselverbruiksmeter? O - O 4
Technische aanpassingen met accessoires:
• Hebben uw busjes en vrachtwagens een snelheidsbegrenzer? O - O 5
• Zijn uw voertuigen uitgerust met cruise control? O - O 6
• Hebben uw vracht- en bestelwagens een boordcomputer/blackbox of
een tachograaf?
O - O 7
• Hebben uw vrachtwagens een dakspoiler, zij-afscherming en een verkorte
afstand tussen laadbak en cabine?
O - O 8
• Heeft u eco- of energiebanden op uw voertuigen laten aanbrengen? O - O 9
• Hebben uw vrachtwagens een bandenspanning-regelsysteem? O - O 10
• Hebben uw voertuigen een goed op de motor afgesteld LPG-systeem? O - O 11
Onderhoud:
• Laat u uw voertuigen tijdig onderhouden? O - O 12
• Controleert u regelmatig de bandenspanning? O - O 12
• Laat u de wielen tijdig uitlijnen? O - O 12
Organisatie:
• Werkt u met een (handmatige of automatische) routeplanning? O - O 13
• Registreert u de verreden kilometers en het brandstofverbruik per voertuig? O - O 14
• Analyseert u de geregistreerde gegevens en geeft u feedback over de
resultaten?
O - O 14
• Bespreekt u zuinig en schadevrij rijden regelmatig in het bedrijfsoverleg? O - O 14
• Geeft u medewerkers tips of een cursus over zuinig rijden? O - O 15
• Geeft u zelf het juiste voorbeeld? O - O 16
• Werkt u met een kleine bonus voor schadevrij rijden? O - O 17
• Werkt u met een waardebon voor de hoogste brandstofbesparing? O - O 18

De checklist is niet uitputtend.Vraag uw leasebedrijf, dealer of onderhoudsdienst advies over de beste combinatie van maatregelen voor uw bedrijf.

Tips bij de checklist

1. Kies een voertuig met een laag brandstofverbruik
De aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen is het ideale moment om over brandstofbesparing na te denken. U kunt overwegen om een motor met directe inspuiting te kiezen. Dit bespaart gemiddeld 10 procent brandstof en kost ongeveer € 825,- extra. Vanaf 2001 zit op elke nieuwe personenwagen een brandstofetiket. Dit etiket laat zien of een auto zuinig (groene pijl) of onzuinig (rode pijl) is vergeleken met andere auto's van dezelfde grootteklasse. Autofabrikanten brengen steeds meer (super)zuinige auto's op de markt. Bijvoorbeeld de drieliterauto en verschillende soorten elektrische auto's, al dan niet 'hybride' uitgevoerd met een benzinemotor voor het opladen van de accu's en het rijden op lange afstand. Deze auto's hebben de toekomst, maar kosten op dit moment nog 2250 tot 6750 euro extra. Een automaat en airconditioning verhogen het brandstofverbruik aanzienlijk; een automaat gebruikt gemiddeld 5 procent meer en airconditioning kost ongeveer 10 procent extra brandstof. Tien procent extra brandstof kost zo'n € 300,- per voertuig per jaar.

2. Kies een voertuig dat niet groter en sterker is dan nodig
Grote voertuigen en voertuigen met zware motoren gebruiken meer brandstof per kilometer. Inventariseer voor de aankoop welke grootte en welk vermogen daadwerkelijk nodig zijn. Een lichtere constructie van een bestelwagen levert 2 tot 3 procent besparing op. De keuze voor een lichtere constructie van een vrachtwagen bespaart 5 tot 10 procent brandstof. Tien procent extra brandstof kost € 300,- per voertuig per jaar.

3. Kies een personenwagen met ingebouwde econometer en/of boordcomputer
Op een eco-toerenteller of een econometer kan de chauffeur aflezen of hij zuinig rijdt en op welk moment hij het best kan schakelen. Met dit instrument kan 5 tot 10 procent brandstof worden bespaard. Tien procent brandstofbesparing levert € 300,- per voertuig per jaar op. Een econometer kost ongeveer € 70,-. Een boordcomputer geeft tijdens het rijden onder andere informatie over het brandstofgebruik. Overige gegevens per rit zijn de afgelegde afstand, tijdsduur en het aantal gereden kilometers per liter brandstof. De overheid bevordert de aanschaf van nieuwe personenauto's met econometer en/of een boordcomputer door zo'n € 300,- korting te geven op de BPM (Belasting Personenauto's en Motoren). Meer informatie via de Belastingtelefoon.

4. Kies een bestelwagen of vrachtwagen met ingebouwde dieselverbruiksmeter
Dieselverbruiksmeters geven de chauffeur inzicht in het brandstofverbruik tijdens het rijden. De meter geeft op het dashboard het dieselverbruik in liter per kilometer aan. De besparing op brandstof door gebruik van een dieselverbruiksmeter bedraagt 5 tot 10 procent. Tien procent brandstofbesparing levert zo'n € 300,- per voertuig, per jaar op. Een brandstofverbruiksmeter kost ongeveer € 1600,-, inclusief montage €950,- exclusief montage. Een vergelijkbaar instrument is de turbodrukmeter. Dit geeft inzicht in het brandstofverbruik. Bovendien geeft deze meter precies het moment aan om door te schakelen naar een hogere versnelling. Voor de aankoop van brandstofverbruikmeters is subsidie beschikbaar in het kader van de Energie-investeringsaftrek.

5. Installeer een snelheidsbegrenzer in busjes en vrachtwagens
Snelheids- en toerenbegrenzers in busjes en vrachtwagens voorkomen te hard rijden, schade en hoge onderhoudskosten. Deze instrumenten verminderen het brandstofverbruik met ongeveer 10 procent, oftewel zo'n € 300,- per voertuig per jaar. Een snelheidsbegrenzer kost ongeveer € 400,- . Een toerenbegrenzer kost ongeveer hetzelfde. Een gecombineerde begrenzer van snelheid en toeren kost circa € 550,-. Voor de aankoop van snelheidsbegrenzers is subsidie beschikbaar in het kader van zowel de VAMIL-regeling als de Energie-investeringsaftrek.

6. Installeer cruise control in uw voertuigen
Cruise control is een elektronische snelheidsregelaar. Hij bevordert een constante rijsnelheid en vermindert daarmee het brandstofverbruik. Bij regelmatig gebruik bespaart de cruise control 5 tot 10 procent brandstof, oftewel zo'n 150 tot 300 euro per voertuig, per jaar op (zie eindnoot 2). De investering bedraagt - inclusief inbouwen - ongeveer € 325,- tot € 680,-. Inmiddels worden steeds meer nieuwe auto's standaard van een cruise control voorzien. De overheid bevordert de aanschaf van nieuwe personenauto's met cruise control door korting te geven op de BPM (Belasting Personenauto's en Motoren); meer informatie via de Belastingtelefoon. Voor de aankoop van cruise control voor beroepsvervoer is subsidie beschikbaar in het kader van de Energie-investeringsaftrek.

7. Installeer een boordcomputer/blackbox of een tachograaf Een tachograaf is verplicht voor vrachtwagens, maar kan ook in bestelwagens worden ingebouwd. Met een tachograaf worden de snelheid en rijtijd vastgelegd. Op een boordcomputer of blackbox kunnen behalve registratie van de snelheid en de rijtijden ook nog andere systemen worden aangesloten, zoals brandstofregistratie en toerentalcontrole. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen met een computer. De gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en besproken met de chauffeurs. Volgens onderzoek door leasebedrijven bespaart de blackbox ongeveer 13 procent brandstof oftewel zo'n 375 euro per voertuig, per jaar, dit is afhankelijk van het rijgedrag van de chauffeurs. Een blackbox vermindert de administratieve inspanningen om een rittenadministratie bij te houden, met het doel om de fiscale bijtelling van de auto van de zaak te verlagen. De rapportage van de blackbox moet dan echter wel materieel zijn te toetsen met de onderliggende bescheiden zoals brandstof- en garagenota's, agenda's en dergelijke.

8. Verklein de luchtweerstand van vrachtwagens
De luchtweerstand van vrachtwagens kan worden verkleind door het aanbrengen van een driedimensionale dakspoiler, zij-afscherming en/of het verkorten van de afstand tussen laadbak en cabine door middel van zij-fenders. Een driedimensionale dakspoiler levert 3 tot 7 procent besparing op en kost ongeveer € 640,-. Zeven procent brandstofbesparing levert zo'n € 200,- per voertuig per jaar op. De besparingen en kosten van zij-afscherming en zij-fenders zijn sterk afhankelijk van het soort vrachtwagen. Voor de drie genoemde maatregelen is subsidie beschikbaar in het kader van zowel de VAMIL-regeling als de Energie-investeringsaftrek.

9. Laat eco- of energiebanden monteren
Bedrijfswagens met eco- of energiebanden gebruiken gemiddeld 5 procent minder brandstof (€ 150,- per voertuig per jaar). De investering bedraagt minimaal € 70,- per band. Eco- of energiebanden zijn geschikt voor alle bedrijfswagens.

10. Overweeg de aankoop van een bandenspanning-regelsysteem voor vrachtwagens De bandenspanning heeft invloed op het brandstofverbruik. Een goede bandenspanning bespaart 2 tot 3 procent brandstof. Banden met de juiste bandenspanning gaan ook langer mee. De bandenspanning van vrachtwagens kan doorlopend automatisch worden gemeten en bijgeregeld met een bandenspanning-regelsysteem. Ook het door iemand periodiek laten controleren van de bandenspanning van het wagenpark weegt vaak op tegen de kostenbesparing door het rijden met de juiste bandenspanning. Voor de aankoop van een bandenspanning-regelsysteem is subsidie beschikbaar in het kader van zowel de VAMIL-regeling als de Energie-investeringsaftrek.

11. Overweeg de installatie van een goed op de motor afgestemd LPG-systeem
Meestal bepaalt het aantal te rijden kilometers per jaar de keuze van de brandstof. Bij grote jaarkilometrages zijn LPG en diesel goedkoper dan benzine. De brandstoffen verschillen echter ook in hun milieu-effect. Diesel is de meest vervuilende brandstof door het vrijkomen van relatief veel zwaveldioxide, roet en fijn stof. Dieselmotoren hebben echter ook een milieuvoordeel: ze zijn relatief zuinig en stoten daardoor relatief weinig kooldioxide uit. Een modern LPG-systeem is vaak schoner dan benzine maar de verschillen zijn niet groot. LPG en diesel hebben dus beide milieuvoordelen. U kunt de keuze tussen deze brandstoffen milieutechnisch gezien het beste laten afhangen van wáár u het meeste rijdt, in stedelijk of landelijk gebied. In stedelijke gebieden kan beter LPG worden gebruikt dan diesel, om de uitstoot van roet en fijn stof en daarmee schade voor de volksgezondheid te verminderen. Auto's met een benzinemotor kunnen worden uitgerust met een LPG-systeem. Dieselmotoren kunnen niet worden omgebouwd op LPG. Wel heeft DAF een speciale LPG-motor voor vrachtwagens en bussen te koop. Meer informatie over LPG, regelingen, kosten en opbrengsten vindt u op internet: www.autogas.nl en bij uw dealer, garage of leasebedrijf.

12. Laat voertuigen tijdig en goed onderhouden
Het onderhoud van een voertuig heeft invloed op het brandstofgebruik en de emissies. Door de juiste afstelling van kleppen, het tijdig verversen van olie enzovoorts blijft de motor in optimale conditie. Het gebruik van synthetische smeerolie levert een brandstofbesparing van 2 tot 4 procent op. Twee procent brandstofbesparing levert € 60,- per voertuig per jaar op. Ook de conditie van de wielen (bandenspanning, balanceren en uitlijnen) heeft invloed op het brandstofverbruik. Een goede bandenspanning bespaart 2 tot 3 procent brandstof. Banden met de juiste bandenspanning gaan ook langer mee. Controleer de bandenspanning minimaal één keer per maand. Een goede uitlijning kost per keer ongeveer € 45,- en levert 2 tot 15 procent besparing op.

13. Werk met een (handmatige of automatische) routeplanner
Door het goed plannen van ritten en routes, kunnen vaak minder kilometers worden gereden. Een ritplanningssysteem groepeert afleveradressen van een bepaalde dag of week tot verschillende ritten. Na het rittenplannen kan de meest optimale route worden bepaald door een routeplanningssysteem. Computersystemen houden rekening met de beladingsgraad van de auto en de indeling van de producten.

14. Registreer en analyseer de verreden kilometers en het brandstofverbruik per voertuig en geef feedback over de resultaten
Een registratie van verreden kilometers en brandstofverbruik per voertuig geeft inzicht in de stand van zaken en vorderingen. Voor de automatische registratie van deze gegevens zijn verschillende systemen ontwikkeld. Bij de registratie kan ook gebruik worden gemaakt van de boordcomputer/blackbox in vracht- en bestelwagens (zie tip 7). Als u gebruik maakt van lease-auto's, kunt u overzichten opvragen bij uw leasebedrijf. Analyseer de gegevens regelmatig en bespreek ze met de betreffende chauffeurs. Bespreek de stand van zaken en vorderingen regelmatig in een bedrijfsbreed overleg. Tijdens dit overleg kunt u tips over zuinig rijden presenteren (zie tip 15).

15. Bied medewerkers tips of een cursus zuinig rijden aan
Zuinig rijgedrag kan 10 tot 15 procent brandstof besparen, dus zo'n 300 - 400 euro per voertuig, per jaar. Tips voor zuinig rijden zijn: * De motor starten zonder gas te geven en direct wegrijden; * De motor uitzetten bij ruiten krabben en langer dan 1 minuut wachten (bruggen etcetera); * Zoveel mogelijk met constante snelheid rijden; * Op tijd gas terugnemen als men even later moet remmen; * In een zo hoog mogelijke versnelling rijden (dus eerder schakelen), maar niet te snel rijden; * Zoveel mogelijk met de ramen gesloten rijden; * Verwijder de imperiaal als die lang niet wordt gebruikt. Sommige leveranciers van vrachtwagens bieden bij aanschaf van een wagen een cursus zuinig rijden aan. Het Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom (VVCR) in Rijssen geeft cursussen "Het Nieuwe Rijden" voor particulieren en bedrijven.

16 Geef zelf het juiste voorbeeld
De directie kan de gedragsverandering bij medewerkers stimuleren door de tips voor zuinig rijden (zie tip 15) zelf in praktijk te brengen.

17. Introduceer een kleine bonus voor schadevrij rijden
Een bonus voor schadevrij rijden of boete voor schade stimuleert rustig en zuinig rijgedrag.

18. Loof regelmatig een waardebon uit voor de hoogste brandstofbesparing
Daag met een beloning uw medewerkers uit om zo zuinig mogelijk te rijden.

ACHTERGROND

Vervoer is een relatief grote kostenpost, met name voor kleine bouwbedrijven. Deze kosten zullen in de toekomst steeds hoger worden.
Een blackbox in ieder aannemersbusje helpt de kosten beheersbaar te houden. Chauffeurs hebben een eigen sleutel met ingebouwde chip. Met het starten van de bus gaat de blackbox in werking. Het systeem herkent zelf de desbetreffende chauffeur. Er hoeft dus niets te worden aangezet of ingesteld. Bij het naderen van het kantoor wordt de blackbox automatisch ingelezen op de computer en kunnen de ritstaten worden uitgeprint.
Zo'n systeem biedt vele voordelen. Ten eerste een fikse kostenbesparing door ongeveer 10% brandstofbesparing. Bekeuringen worden voortaan zonder discussie betaald door de desbetreffende chauffeur. De aannemer kan klanten laten zien wat de oorzaak is van het te laat komen van medewerkers: ze zijn op tijd vertrokken, maar hebben in de file gestaan. Tenslotte biedt het systeem een nieuwe service aan de medewerkers: de kilometerregistratie vermindert de administratieve inspanningen om een rittenadministratie bij te houden tot het bewaren van garage- en brandstofnota's, agenda's en dergelijke. Deze administratie biedt medewerkers financieel voordeel in de vorm van een verlaagde fiscale bijtelling van de auto van de zaak.

De voordelen samengevat:
- minder kosten door brandstofbesparing
- geen extra handelingen
- geen discussies over bekeuringen en te laat komen
- tijdbesparende basis voor rittenadministratie

Maar ook zonder blackbox zijn vaak al interessante besparingen te behalen: lager brandstofverbruik, minder slijtage aan de voertuigen, minder kans op ongelukken en schade, minder boetes.

AANDACHTSPUNTEN

Vervoermanagement en andere milieumaatregelen zoals afvalbeheer sorteren meer effect als ze in de samenhang van een veelomvattend plan worden ontwikkeld en afgestemd. De publicatie ‘Milieuzorg van bureau naar bouwplaats’ van SBR (artikelnummer 479.06) bevat een stappenplan en praktische tools om milieuzorg te introduceren in uw bedrijf.

OVERIGE INFORMATIE

Energie-investeringsaftrek (EIA):
Bedrijven mogen 41,5 % van de investeringskosten in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van hun fiscale winst, zodat minder belasting wordt betaald. De volgende middelen komen hiervoor in aanmerking:
- Bandenspanning(regel)systeem voor vrachtwagens
- Kopschot windscherm voor vrachtwagens
- Zij-afscherming voor vrachtwagens
Meer informatie: www.agentschapnl.nl