0

Bouwkundige maatregelen voor het beperken van horecalawaai - 405

Bepalen welke isolatieklasse nodig is voor een bepaalde horeca-inrichting. Keuze van mogelijke maatregelen waarmee de gevraagde isolatieklasse kan worden gehaald voor dak, gevel, beglazing, vloer en deur/entree.

Foto: De Radstake, Heelweg

OPLOSSINGRICHTINGEN

1. Bepaal het geproduceerde geluidsniveau

De sterkte van het geluid dat binnen een horeca-inrichting wordt geproduceerd, heeft invloed op de benodigde geluidisolerende maatregelen. Geluid kan afkomstig zijn van praten, muziek, speelautomaten, enzovoort.
Het geluidsniveau verschilt per type horeca-inrichting. Tabel 1 geeft voor vijf veel voorkomende horeca-inrichtingen het gebruikelijke equivalente ('gemiddelde') geluidsniveau.

Tabel 1. Type horeca-inrichting met gebruikelijk equivalent ('gemiddeld') geluidsniveau.

type bedrijf equivalent muziekgeluidsniveau in dB(A)
restaurant praten + achtergrondmuziek 60-70
automaten speelzaal 65-75
bar/café 75-85
disco feestzaal 90-100
live 100-110

Bron: SBR-brochure horecalawaai de baas

2. Bepaal de situering van de horeca-inrichting

De situering van de horeca-inrichting heeft invloed op de benodigde geluidsisolerende maatregelen. Daarbij gaat het om de situering ten opzichte van 'geluidsgevoelige bestemmingen'. Dat zijn verblijfsruimten van woningen, woongebouwen, schoolgebouwen en gebouwen voor de gezondheidszorg.
Is de horeca-inrichting vrijstaand, dan is de afstand tot de gevel van de gevoelige bestemming bepalend. Ook kan er een gevoelige bestemming in hetzelfde gebouw zijn (inpandig) of in een aangrenzend pand (aanpandig).

3. Bepaal de benodigde isolatieklasse

Om de benodigde maatregelen en mogelijke maatregelen overzichtelijk te maken, werkt de SBR-brochure 'Horecalawaai de baas' met isolatieklassen. Tabel 2 geeft de isolatieklasse die voor een bepaalde horeca-inrichting benodigd is. De benodigde klasse is afhankelijk van het type horeca-inrichting (zie stap 1) en de situering ten opzichte van 'geluidsgevoelige bestemmingen' (zie stap 2). Tabel 2 geldt voor een standaard horecabedrijf met circa 30 m² geveloppervlak en circa 50 m² dakoppervlak; het bedrijf is in de nachtperiode actief (tussen 23.00 en 07.00 uur). Tabel 2 geldt voor standaard popmuziek, dat wil zeggen zonder zware bassen in de muziek. Standaard housemuziek ('dance') heeft meer zware bassen; wordt die gedraaid dan moet één tot twee klassen hoger aangehouden worden. Voor een groot horecabedrijf (vanaf ongeveer 200 m² en 150 bezoekers) moet één klasse hoger worden aangehouden.

Tabel 2 is gebaseerd op het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn er eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit (zie Infoblad 404). Zijn er in- of aanpandig geluidsgevoelige bestemmingen, dan volgt uit het Bouwbesluit dat tenminste isolatieklasse VIII moet worden aangehouden.

Tabel 2. Benodigde isolatieklasse per type inrichting en per situatie om te voldoen aan Activiteitenbesluit.

type horeca-inrichting in- of aanpandig aan woning bedrijf op 5 m van gevel dichtstbijzijnde woning bedrijf op 15 m van gevel dichtstbijzijnde woning bedrijf op 50 m van gevel dichtstbijzijnde woning
restaurant III - - -
speelautomaten VI II I -
bar/café VIII* IV III II
disco/feestzaal niet oplosbaar VII VI V
live optredens niet oplosbaar VIII VIII VII
* Dit is tevens de minimumeis die volgt uit het Bouwbesluit voor een in- of aanpandige situatie bij een bijeenkomstruimte met geluidsbelastende activiteiten.
Geen extra maatregelen nodig als wordt voldaan aan de standaardeisen van het Bouwbesluit.

Bron: SBR-brochure horecalawaai de baas

4. Bepaal de benodigde maatregelen

Als de benodigde isolatieklasse bekend is (zie stap 3), zijn per deel van de schil constructiedelen te kiezen die daaraan voldoen. Tabel 3 geeft een globaal overzicht. Om te bepalen welke maatregelen voor een specifiek geval nodig en geschikt zijn, is eerst onderzoek nodig.

Tabel 3. Indicatie van mogelijke constructies voor verschillende geluidsisolatieklassen.

constructiedeel geluidsisolatieklasse
I II III IV V VI VII VIII
glas dubbel glas dubbel glas, grote spouw gescheiden kozijnen aparte pui, doos-in-doos niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
plat dak hout hout + isolatie + plafond hout + grind + vrijdragend plafond steenachtig steenachtig + vrijdragend plafond doos-in-doos doos-in-doos doos-in-doos met steenachtige spouwbladen
hellend dak geïsoleerde kap kap met aftimmering aftimmering op speciaal regelwerk steenachtig steenachtig + vrijdragend plafond doos-in-doos doos-in-doos doos-in-doos met steenachtige spouwbladen
deur normaal, massief hout dubbele deur akoestische deur sluis geen entree, sluis niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
gevelpaneel 20-30 kg/m² 40-60 kg/m² niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
metselwerk gevel of scheiding tussen panden niet bijzonder niet bijzonder steens muur, spouwmuur ankerloze spouwmuur ankerloze spouwmuur, onderbroken vloer ankerloze spouwmuur met steens spouwbladen gescheiden fundering, ankerloos doos-in-doos, geheel gescheiden, trillinggeïsoleerd
ventilatie normaal of eenvoudige suskast middelzware of speciale suskast geluiddempers in kanalen kanalen met grote dempers kanalen met dubbele dempers kanalen met dubbele dempers speciale voorzieningen speciale voorzieningen

rood = min of meer ingrijpende maatregelen nodig

blauw = praktisch onoplosbaar (financieel en/of technisch)

Bron: SBR-brochure horecalawaai de baas

Voorbeeld 1
Een café bar in- of aanpandig aan een woning. Volgens tabel 2, vierde rij en tweede kolom, moet dit voldoen aan isolatieklasse VIII. Daaraan wordt voldaan met een massieve 'doos-in-doos' constructie (zie figuur 1).

Figuur 1. Voorbeelden van een doos-in-doos constructie.

Voorbeeld 2
Een café bar (30 m², plat dak, 30 procent glas in gevel) op 15 meter van de gevel van de dichtstbijzijnde woning. Volgens tabel 2, vierde rij en de vierde kolom, moet dit voldoen aan isolatieklasse III. Daaraan wordt voldaan met een ontkoppeld plafond met spouwvulling, beglazing met brede spouw en met stalen nooddeuren (zie figuur 2).

Figuur 2. Voorbeelden van oplossingen die voldoen aan isolatieklasse III.

ACHTERGROND INFORMATIE

Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan het geluidsniveau dat een horeca-inrichting mag veroorzaken. Bij een vrijstaande horeca-inrichting gaat het om het geluidsniveau op de gevel van gevoelige bestemmingen. Staat de horeca-inrichting niet vrij, dan gaat het om het geluidsniveau binnen in- of aanpandige gevoelige bestemmingen.
Het Bouwbesluit stelt voor nieuwbouw isolatie-eisen aan de scheidende wand en/of vloer. Deze eisen gelden alleen als in- of aanpandig aan de horeca-inrichting een geluidsgevoelige bestemming ligt. De eisen zijn onafhankelijk van het geproduceerde muziekgeluidsniveau. Voor de meeste gevallen zijn de eisen volgens het Activiteitenbesluit strenger dan die volgens het Bouwbesluit.

AANDACHTSPUNTEN

  • Geluidsleer (akoestiek) is een lastig specialisme. Te veel alles zelf willen regelen is riskant. Maatregelen achteraf kosten meestal veel meer dan wanneer ze direct al worden genomen. Haal er tijdig een deskundige bij.
  • Aanduidingen op producten zoals 'akoestisch plafond' of 'reduceert geluid met xx decibel' betekenen op zichzelf niets. Het gaat hier om allerlei eigenschappen, die op allerlei manieren kunnen worden gemeten. Mooie resultaten zoals bij laboratoriummetingen zijn in de praktijk meestal niet haalbaar. Beoordeling van producten en maatregelen is specialistenwerk.
  • Bij geluidsisolerende constructies is een zorgvuldige uitvoering heel belangrijk. Een klein 'luchtlek' in een isolerende wand bijvoorbeeld doet veel van het beoogde effect teniet. En een enkele starre koppeling in een 'doos-in-doos' constructie kan toch weer trillingen doorgeven.