0

Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) gietvloer; dekvloer en afwerking - 161

Het nemen van maatregelen om de kwaliteit te beheersen na het aanbrengen van de dekvloer en bij het aanbrengen van de vloerafwerking.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Direct na het aanbrengen van de dekvloer

Tijdens het verhardingsproces, tot minimaal drie etmalen na het gieten van dedekvloer, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De temperatuur van de ondergrond en van de omgeving moeten tussen +5 en +30 grC liggen.
 • Voorkom grote luchtverplaatsingen over het oppervlak van de gietvloer (wind, tocht).
 • Voorkom directe stralingswarmte (zoninstraling, radiatoren, luchtbehandelingsapparatuur e.d.).
 • Voorkom sterke vochtonttrekking aan de dekvloer door de draagvloer.
2. Controles voor het aanbrengen van de vloerafwerking (vloerbedekking)
 • Beoordeel de kwaliteit van het vloeroppervlak op structuur (vlak, glad, ruw, scheurvrij, egaal, zonder laagvorming). De ruwheid van het vloeroppervlak is vooral van belang bij dunne, elastische vloerafwerkingen zoals homogeen pvc, rubber e.d.
 • Meet de hoeveelheid restvocht met een carbidmeter. Vloerafwerking mag pas worden aangebracht als de gietvloer voldoende 'droog' is. Dat wil zeggen dat het evenwichtsvochtgehalte van de gietvloer:
  • kleiner moet zijn dan 0,5% (m/m) bij sterk dampremmende vloerafwerking (µd >= 50 m).
  • kleiner moet zijn dan 1,0% (m/m) bij weinig dampremmende vloerafwerking (µd <= 10 m).
 • Beoordeel de huidtreksterkte van het vloeroppervlak.
 • Beoordeel de vlakheid. Deze is vooral belangrijk bij het lijmen van stijve vloerafwerking zoals natuursteen of keramische tegels van groter formaat.
 • Beoordeel of het oppervlak schoon en stofvrij is.
3. Voorbereidingen voor het aanbrengen van de vloerafwerking (vloerbedekking)
 • Verwijder bij synthetisch anhydriet de huid van calciumcarbonaat, door te borstelen. Schuren is alleen nodig als de oppervlaktestructuur niet voldoet aan de eisen (gladheid, huidtreksterkte enz.).
 • Ontstof het vloeroppervlak.
 • Moet de dekvloer worden geëgaliseerd, dan mag daarvoor geen cementhoudend egalisatiemiddel worden gebruikt zonder dat een voorstrijkmiddel of primer is aangebracht. Het egalisatiemidel zou verbranden door de open poriën van het anhydriet.
 • Om versneld drogen van lijm tegen te gaan, moet een componentscheider worden aangebracht, in de vorm van een voorstrijkmiddel of primer. Wordt geen componentscheiding aangebracht, dan moet de toe te passen lijm bestendig zijn tegen alkaliën, niet vochtgevoelig zijn en niet zijn samengesteld op waterbasis.

ACHTERGROND

Verharding van een calciumsulfaatgebonden dekvloer gebeurt door een kristallisatieproces. Daarbij bindt één gewichtsdeel bindmiddel zich met een kwart gewichtsdeel water. Dit proces duurt 24 tot 72 uur vanaf de bereiding van de specie. Medebepalend voor de sterkte van de dekvloer zijn de omstandigheden tijdens de verharding. Bestaat het bindmiddel geheel of gedeeltelijk uit synthetisch anhydriet, dan vormt zich op het oppervlak een 'huid' van calciumcarbonaat.

AANDACHTSPUNTEN

 • De specie voor calciumsulfaatgebonden dekvloeren wordt niet samengesteld volgens een standaardrecept. De gewenste kwaliteitsklasse, in combinatie met de laagdikte bepaalt de samenstelling. Van tevoren dient men een keuze te maken over de volgende variabelen:
  • Soorten en gradering van toeslag- en vulmiddelen.
  • Hoeveelheid bindmiddel.
  • Soort en hoeveelheid hulpstoffen.
  • Waterbehoefte, om de gewenste vloeimaat te bereiken.
 • Met een keuringsplan is vast te leggen welke onderdelen van het proces op kwaliteit beoordeeld gaan worden tijdens de uitvoering. Kritieke handelingen zijn zo van tevoren te onderkennen. Per onderdeel wordt in het keuringsplan vastgelegd:
  • Het aspect of onderdeel dat moet worden gecontroleerd.
  • Waarop moet worden gecontroleerd (het criterium).
  • Hoe moet worden gecontroleerd (de meetmethode).
  • Tijdstip (en zonodig frequentie) van de controle.
 • Calciumsulfaatgebonden (giet)dekvloeren onderscheiden zich van traditionele cementgebonden dekvloeren door goede arbeidsomstandigheden, een goed beheersbare kwaliteit en goede milieu-eigenschappen.

OVERIGE INFORMATIE