0

Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) gietvloer aanbrengen - 158

Zicht krijgen op de eigenschappen van een calciumsulfaat gebonden (anhydriet) gietvloer, die van belang zijn bij de keuze voor een gegeven toepassing

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Mechanische sterkte en laagdikte

Door de grotere buigtreksterkte (en te verwaarlozen verhardingskrimp) kunnen calciumsulfaatgebonden dekvloeren dunner zijn dan traditionele (cementgebonden) dekvloeren. Voor zwevende dekvloeren op slap (akoestisch) isolatiemateriaal hebben gietvloeren, zoals een calciumsulfaatgebonden dekvloer, de voorkeur. Deze halen namelijk zonder verdichten de sterkte-eis. Dat is belangijk: verdichten op slap isolatiemateriaal is bijna niet mogelijk doordat de ondergrond meeveert. Zie het Infoblad Zwevende dekvloer; constructieve schade voorkomen. Zie het Infoblad Calciumsulfaat gebonden (anhydriet) gietvloer; sterkteklasse en laagdikte.

2. Geschiktheid voor vochtige ruimten

Gips, het bindmiddel van een calciumsulfaatgebonden dekvloer, is in pincipe niet goed bestand tegen water. Toepassing in natte ruimten (badkamer, zwembad) is daarom gebonden aan voorwaarden.

3. Vlakheid

Door het grote zelfnivellerende vermogen en doordat de specie eenvoudig is te verspreiden met een drijfrei, zijn hoge eisen aan de vlakheid goed haalbaar. In NEN 2747 wordt de classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken beschreven. Voor aanvang van het werk moet, aan de hand van de 7 vlakheidsklassen zoals beschreven in NEN 2747, en keuze gemaakt worden voor de gewenste klasse.

4. Aantal naden, vormvastheid

Een calciumsulfaatgebonden dekvloer is zeer vormvast. Er is maar weinig krimp: minder dan 0,2 mm/m. Daardoor zijn grote oppervlakken te maken zonder bewegingsvoegen (behalve natuurlijk waar de draagvloer die noodzakelijk maakt). Een calciumsulfaatgebonden dekvloer hoeft niet hechtend op de draagvloer te worden aangebracht. De dekvloer 'schotelt' namelijk niet en blijft dus overal rusten op de draagvloer. Bij belopen klinkt de vloer niet hol.

5. Gewicht

Calciumsulfaatgebonden mortel heeft een hoge dichtheid (tussen 2000 en 2200 kg/m3. Door de hoge plasticiteit ontstaan in de dekvloer weinig holle ruimten. Samen met de sterkte van het materiaal kan hierdoor de dikte van de dekvloer kleiner zijn dan van een traditionele dekvloer. Dat levert een lager gewicht van het gehele vloerpakket.

6. Invloed op de bouwtijd

Na aanbrengen van de specie begint het kristalliseren, dat maximaal 72 uur duurt. Verdere verharding gebeurt daarna door droging. Droging is te versnellen door tussen draagvloer en dekvloer een folie of dampremmende laag aan te brengen, die verhindert dat vocht uit de draagvloer in de dekvloer kan komen. In een goed geventileerde ruimte bedraagt de droogtijd van de dekvloer ongeveer één week per 10 mm dikte, tot een dekvloer van ongeveer 40 mm dik. Dikkere dekvloeren drogen relatief langzamer.

7. Bijdrage aan de geluidisolatie

Binnen een gegeven hoogte levert een calciumsulfaatgebonden dekvloer, door zijn hoge dichtheid, een relatief grote massa. Dat draagt bij aan de luchtgeluids- en contactgeluidsisolatie. Overigens hangt vooral de contactgeluidsisolatie ook af van het type vloerafwerking (vloerbedekking) op de dekvloer. Een zwevende dekvloer, die 'vrij' is gehouden van wanden en draagvloer via isolatiemateriaal, isoleert contactgeluiden beter dan een dekvloer direct op de draagvloer (zie Infoblad Geluidsisolatie verbeteren met een zwevende dekvloer).

8. Bijdrage aan de thermische isolatie

Is de dekvloer zwevend uitgevoerd op thermische isolatie, dan neemt de relatief dunne dekvloer snel de ruimtetemperatuur aan. Er is weinig warmte-overdracht naar aangrenzende bouwdelen zoals draagvloer en wanden. Vloerverwarming reageert relatief snel op temperatuurwisselingen, doordat niet veel massa hoeft te worden opgewarmd.

9. Bijdrage aan de brandveiligheid

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren zijn onbrandbaar. Bij hogere temperatuur komt gebonden kristalwater vrij, wat een brandvertragende werking heeft.

10. Leidingen in de dekvloer wegwerken

Dankzij de lage viscositeit van de specie worden leidingen in de dekvloer volledig door specie omgeven.

ACHTERGROND

Calciumsulfaat is een verzamelnaam voor bindmiddelen die na reactie met water (kristallisatie) gips vormen. De samenstelling kan enigszins verschillen:

  • Anhydriet. Dit kan worden gewonnen uit indampgesteenten (natuuranhydriet), of komt vrij als restproduct bij fabricage van fluorwaterstof (synthetisch anhydriet), of wordt geproduceerd uit rookgasontzwavelingsgips dat ontstaat bij het ontzwavelen van rookgassen van kolengestookte elektriciteitscentrales (rookgasontzwavelingsanhydriet).
  • Alphagips (ook alphahalfhydraat genoemd). Ook dit wordt geproduceerd uit rookgasontzwavelingsgips. De samenstelling is iets anders dan die van rookgasontzwavelingsanhydriet.

Naast het bindmiddel bevat de specie toeslagmateriaal (meestal zand), water en plastificeerder.

AANDACHTSPUNTEN

  • Arbeidsomstandigheden Een calciumsulfaatgebonden dekvloer wordt aangebracht als gietvloer. Dat betekent dat de specie met een slang op de draagvloer wordt gegoten. Met een drijfrei wordt de zelfnivellerende specie gelijkmatig verdeeld. Zwaar werk als verdelen, afreien en verdichten van het materiaaal kan achterwege blijven. Overigens bestaan er ook cementgebonden gietvloeren, die nagenoeg dezelfde voordelen hebben.
  • Kwaliteit Dankzij de eigenschappen van het product en het proces is de kwaliteit van de dekvloer goed beheersbaar. Gecertificeerd kunnen worden: - De productie en levering van grondstoffen. - De productie en levering van specie. - Het qanbrengen van de dekvloer.
  • Milieu en gezondheid Synthetisch anhydriet en bindmiddelen uit rookgasontzwavelingsgips zijn, qua gezondheid en milieubelasting, verantwoorde vervangers voor een aantal traditionele bindmiddelen. Een voorbeeld van zinvol gebruik van industriële reststoffen.

OVERIGE INFORMATIE

Reacties

4.0

Cornelis op 11 februari 2014

Ik wil op een strakke ( balken liggen om de 40 cm hart op hart ze zijn 18 x 7 cm de overspanning is 3.20 meter ) houtenvloer een Calciumsulfaatgebonden anhydriet gietvloer aanbrengen, laag dikte 3.5 tot 4 cm. In mijn geval maak ik hem zwevend dat is een folie er onder en langs rondom. De grote vraag blijft kan dit? zo ik lees en onderzoek zeg ik ja, maar goed ik ben een leek zodoende mijn vraag.

delete

Ruud Geerligs op 11 februari 2014

Een calciumsulfaat gebonden dekvloer op een tussenlaag kan (GD-T). Duidelijk is dat de draagvloer voldoende draagkrachtig en stabiel moet zijn. Daarvoor kunt u het beste een constructeur benaderen.

delete

Ellen op 18 november 2014

Hallo, In onze nieuwbouw woning wordt ipv cementdekvloer een anhydriet vloer gemaakt. Kunnen wij deze vloer zodanig afwerken/bewerken dat we geen andere vloer erover heen hoeven te leggen? Bijvoorbeeld door deze te lakken? En is dit duurzaam of mogelijk ivm hogere vochtgevoeligheid van anhydriet? Op de foto's die ik zie, lijkt dit dan een mooi beton effect te geven. Alvast bedankt voor de reactie, Groet ellen.

delete

Dhr. W. Notenbomer op 18 november 2014

Beste Ellen, Het is mogelijk om een anhydrietvloer te gebruiken als afgewerkte vloer. Dit stelt andere eisen aan de afwerking van de bovenkant van de anhydrietvloer. Lakken is hierbij een goede optie. Echter, dit kunt u het beste bespreken met een leverancier/producent van anhydrietvloeren. Zij zijn de specialisten op dit gebied.

delete

maurice op 10 juni 2016

kan ik anhydriet rechtstreeks op een gegalvaniseerde koker van 170x70mm storten, ik heb 50mm ruimte boven de koker. En dan probleemloos lopen zonder de afwerklaag te doen scheuren. in afwachting van uw reactie.

delete

G vLeeuwen op 22 maart 2017

Geachte , wil graag een prijs opgave voor Anhydriet vloer 110m2 en 5 cm dik B.G vloer bestaat uit 75m2 vbi vloer met Lewis platen en 35 m2 beton vloer ,gehele vloer is , voorzien van krimp netten met daarop vloer verwarming ,mvg, GvLeeuwen

3

delete

R.E.Alles op 1 mei 2017

In ons appartementenproject gaat men t.z.t. zwevende Anhydriet gietvloeren verwerken. Er wordt gesteld dat dit met duits natuurgips gebeurd. Er wordt ook gesteld dat hier GEEN CaCarbonaat huid gevormd wordt. Schuren niet nodig. Sterker schuren is slecht voor de hechting. Wij willen graag een keramische parket (plavuizen) vloer hierop aanbrengen. Nu zitten wij met de vraag of deze vloer wel of niet geschuurd moet gaan worden, voordat de tegelvloer goed aangebracht kan worden Literatuur geeft op internet aan WEL schuren. Tegelbedrijf idem, maar onze aannemer weer niet Het zou m.i. zonde zijn als de tegelvloer niet goed aangebracht gaat worden. Wat is nu de wijsheid, Wellicht kunt u hierbij mij meer inzicht geven.

delete

RAy op 30 juni 2017

9 jaar terug is mijn huis opgeleverd met een anhydriet vloer. ( ik heb vloerverwarming als hoofd. opgeleverd april 2009) Wij hebben de vloer gelijk nadat we de sleutel kregen geschuurd om de huid eraf te halen. De vloer heeft vervolgens 5 weken kunnen ademen, en in die weken hebben we 's'avond de kachel aangehad zodat de eventuele vocht kon uitwasemen. Vervolgens hebben we de vloer stofvrij gemaakt en geïmpregneerd met primer 099 van Eurocol. Na een aantal jaren had ik het idee dat er soms een tegel hol was, maar heb daar toen geen aandacht aan geschonken. Maar afgelopen jaar begonnen de voegen los te laten, en na verder onderzoek, blijkt dat vele tegels nog maar voor 1/4 deel vast zitten. Nu heb ik een trapkast zonder vloerverwarming welke ook betegeld is en daar leggen de tegels muurvast. Ook tijdens het opleveren van de vloer waren er een paar tegels niet geheel recht en die hebben we toen met pijn en moeite los gekregen. De bouwer zegt dat het aan de tegels ligt, de tegelzetter is failliet, dus kan niks verhalen. is er nog wel bij wezen kijken, maar geeft het anhydriet de schuld. Wie heeft hier ervaringen mee, of heeft weet wellicht de oorzaak. Ben nu zelf in de voegen gaten aan het boren en dan de losse tegels opvullen met epoxy giethars. Maar ben wel bang dat als de vloer blijft werken it ook weer los zal laten.

5

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad