0

Geluidsisolatie van gevelaansluiting aan ankerloze spouwmuur - 262

Het zodanig ontwerpen en uitvoeren van de aansluiting van een gevel aan een ankerloze spouwmuur, dat de luchtgeluidsisolatie voldoet aan de (comfort)eisen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

4 Stappen
 1. Dilateer het buitenspouwblad bij de woningscheidende wand.
 2. Bevestig beplating flexibel.
 3. Vermijd directe aansluitingen van kozijnen op de woningscheidende wand.
 4. Sluit kozijnen luchtdicht aan op het binnenspouwblad.

1. Dilateer het buitenspouwblad bij de woningscheidende wand
Dilataties in het buitenspouwblad zijn vooral noodzakelijk om de gevraagde hogere luchtgeluidsisolatie te halen.

Bij buitenpleisterwerk op harde isolatie moeten het pleisterwerk en de isolatie altijd worden gedilateerd om de comfortklasse te kunnen halen. Voor dilataties in buitenpleisterwerk zijn speciale profielen beschikbaar. Raadpleeg de SBR-Referentiedetails Comfort Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw voor de detaillering. Deze informatie is ook beschikbaar in NPR 5070:2005 ‘Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies’.

De noodzaak van dilateren blijkt uit een praktijkproef, bij een ankerloze spouwmuur (120 – 60 –120 mm ter plaatse gestort beton) en een steenachtig binnenspouwblad.

 • Zonder dilatatie: luchtgeluidsisolatie DnT,A;k= 56 dB. Deze waarde voldoet aan Bouwbesluit 2012.
 • Met dilatatie: luchtgeluidsisolatie DnT,A;k = + 59 dB, voldoende voor de comforteis.

2. Bevestig beplating flexibel
Beplating die de spouw van de woningscheidende wand overbrugt, moet flexibel worden bevestigd. Gebruik achter zulke beplating goed geluidsabsorberend materiaal zoals minerale wol ( glas- of steenwol).

De noodzaak van flexibele bevestiging blijkt uit het voorbeelddetail. Bij deze aansluiting bleek de luchtgeluidsisolatie (DnT,A;k = 52 tot 53 dB) veel slechter dan bedoeld. Dat komt door de koppeling van de kozijnen met een afdekplaat en het ontbreken van geluidsabsorberend materiaal achter deze plaat.

De bedoeling was de afdekplaat van multiplex via rubbers te bevestigen aan de kozijnen. Die rubbers staan wel op tekening, maar zijn niet aangebracht. De geluidsabsorptie achter de multiplexplaat is zeer gering doordat een hardschuimisolatie (XPS) is toegepast. De metalen kolommen naast de woningscheidende wand dragen in dit voorbeeld de bovenliggende verdiepingsvloer. Deze zijn voor dit voorbeeld niet relevant.

3. Vermijd directe aansluitingen van kozijnen op de woningscheidende wand
Het binnenspouwblad moet luchtdicht aansluiten aan de woningscheidende wand. Dat geldt dus ook voor kozijnen. Met de luchtdichte aansluiting daarvan gaat in de uitvoering zo gemakkelijk iets fout, dat directe aansluiting van kozijnen aan de woningscheidende wand beter kan worden vermeden. Directe aansluiting van kozijnen aan de woningscheidende wand is wel mogelijk bij de minimumeisen volgens Bouwbesluit. Over het algemeen is luchtdichte aansluiting van het binnenspouwblad op de woningscheidende wand geen probleem.

4. Sluit kozijnen luchtdicht aan op het binnenspouwblad
Ook al zit een aansluiting tussen een kozijn en het binnenspouwblad op enige afstand van de woningscheidende wand, toch is het belangrijk deze luchtdicht te maken. In combinatie met hardschuim in de spouw is dit extra belangrijk. Een aansluiting die niet voldoende luchtdicht is, kan de luchtgeluidsisolatie gemakkelijk 3 tot 5 dB verslechteren.

Luchtdicht maken kan door het nauwkeurig aanbrengen van (semi-)gesloten cellenband. Met klembeugels moet dit voldoende ver en gelijkmatig worden samengedrukt. Zie de figuur. Deze constructie, met een binnen- en buitenspouwblad van steenachtig materiaal, komt met een luchtdichte aansluiting van het kozijn op het binnenspouwblad op een luchtgeluidsisolatie van DnT,A;k = +55 tot 56 dB voor de begane grond.

ACHTERGROND

De aansluiting van de gevel aan een ankerloze spouwmuur heeft veel invloed op de luchtgeluidsisolatie. Bij een onjuist ontwerp of onjuiste uitvoering kan deze aansluiting veel luchtgeluid doorlaten.

Ankerloze spouwmuren worden vaak toegepast bij geschakelde of twee-onder-één-kap eengezinswoningen. Dit meestal om te voldoen aan de comforteisen zoals genoemd in het SBR-Duboblad 054. Volgens die eisen moet de geluidsisolatie 5 dB beterzijn dan de minimumeis van het Bouwbesluit 2012, dus luchtgeluidsisolatie DnT,A;k = 57 dB (en contactgeluidsisolatie Ico = +10 dB). Een goede aansluiting, bijvoorbeeld met gedilateerd metselwerk, haalt op de verdieping DnT,A;k - waarden tot 65 dB.

Bij bewoners kan de indruk ontstaan dat zij met een ankerloze spouwmuur 'niets van hun buren zullen horen'. Die verwachting wordt niet altijd waargemaakt. Soms voldoet de woning zelfs niet aan de minimumeis die het Bouwbesluit stelt voor luchtgeluidsisolatie. Ook verschillen in de woning zijn hinderlijk: waarom hoor ik uit de woonkamer van de buren alles en vanuit de slaapkamer niets?

AANDACHTSPUNTEN

 • Check de geveldetails of er geen grote verschillen zijn in voor- en achtergevel. Is bij alle geveldetails met de bouwmuur voorzien in een onderbreking over de bouwmuur heen?
 • Dilataties in het buitenspouwblad moeten zorgvuldig worden aangebracht. Dit betekent onder meer:
 • geen knipvoegen: voegspecie veroorzaakt namelijk zo goed als altijd contactbruggen;
 • voeg moet ongeveer 5 tot 8 mm breed zijn: afwerken met kit- op rugvulling of zwelband.

OVERIGE INFORMATIE

 • NPR 5070 Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies. NEN. Delft, 2005.
 • SBR-Dubobladen
 • SBR-referentiedetails Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw