0

Gevels met metalen gevelbeplating - 313

Rekening houden met de specifieke eigenschappen van metalen beplatingen bij toepassing daarvan op gevels.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Er zijn diverse uitvoeringen en typen (coatinglagen) stalen en aluminium gevelbekledingen, maar een aantal aandachtspunten hebben ze gemeen:

 1. Condensatie tegen metaalbeplating;
 2. Uitzetting en krimp van de beplating bij temperatuurswisselingen;
 3. Overige aandachtspunten.

1. Condensatie tegen metaalbeplating
Condensatie tegen de binnenzijde van de metalen gevelbeplating is minder kritisch zolang het condenswater goed naar buiten wordt afgevoerd. Belangrijk is dat de hoeveelheid condensatie beperkt blijft. De binnenzijde van de beplating moet voorzien zijn van een duurzame coating, zodat corroderen door het condensvocht niet optreedt. Condensatie tegen de beplating kan ontstaan door:

Vochtige binnenlucht die naar buiten stroomt
Het van binnen naar buiten stromen van vochtige lucht is te beperken door het aanbrengen van een goede luchtdichting bij de naadaansluitingen. Bij binnendozen wordt zowel tussen het staalskelet en de binnendozen, als tussen de binnendozen onderling, een opschuimend band geadviseerd.

Nachtelijke uitstraling bij koude nachten
Condensatie door nachtelijke uitstraling treedt op doordat de beplating kouder wordt dan de omgeving en de lucht in de luchtspouw. Dit condensvocht ontstaat aan:

 • De binnenzijde van de beplating. Hoe meer de spouw wordt geventileerd, hoe groter de hoeveelheid condensvocht. De mate van condensatie tegen de binnenzijde van de beplating is dus te beperken door de luchtspouw slechts beperkt te beluchten.
 • De buitenzijde van de beplating. Aan de buitenzijde van de beplating kan ook condensvocht optreden, evenals op bijvoorbeeld auto’s. Bij gevels zijn op zo’n moment heel goed de koudebruggen, oftewel warmtelekken zichtbaar. Daar waar een hogere oppervlaktetemperatuur aan de buitenzijde aanwezig is blijft de beplating droog terwijl de rest van het oppervlak vochtig of nat wordt.

2. Uitzetting en krimp van de beplating door temperatuurswisselingen
Metalen beplatingen krimpen en zetten veel uit in verhouding tot andere materialen. De uitzettingscoëfficiënt van aluminium is circa twee keer zo groot als die van staal. Bij de aansluitingen en ter plaatse van bevestigingspunten moet hier rekening mee worden gehouden.

3. Overige aandachtspunten
Enkele algemene richtlijnen zijn:

 • Uiterlijk en duurzaamheid worden grotendeels bepaald door de toegepaste coating. Let op de vereiste duurzaamheid van de gevel.
 • Houd bij het ontwerp van een gevel (vooral bij deuren en kozijnen) rekening met de maatvoering van de beplating.
 • Geef de hulpstukken (lekdorpels e.d.) voldoende stijfheid mee en zorg dat ze kunnen worden uitgelijnd.
 • De wijze van het bevestigen van de beplating moet zijn bepaald op grond van statische en montage-technische overwegingen (verwerkingsrichtlijnen fabrikant).
 • Maak gebruik van rvs bevestigingsmiddelen (EN 1.4401).
 • Onderlegringen en afdekkapjes moeten bestand zijn tegen ultraviolet licht.
 • Hoge Rc-waarden zijn alleen te realiseren indien de metalen beplating thermisch wordt ontkoppeld van de (metalen) binnenconstructie.
 • De brandwerendheid van een metalen gevelconstructie is erg afhankelijk van de samenstelling van de constructie. Belangrijk hierbij is de mate van thermische ontkoppeling van de binnen- en buitenschil.

ACHTERGROND

Het toepassingsgebied van metalen beplatingen is veel breder geworden dan bedrijfs- en kantoorgebouwen. Van oudsher zijn de geprofileerde metalen beplatingen op sendzimir verzinkte stalen binnendozen het meest bekend. Op zowel technisch als esthetisch gebied is er tegenwoordig echter veel meer mogelijk. Als buitenafwerking zijn namelijk ook metalen golfplaten, plankprofielen of cassettes mogelijk. Afhankelijk van het profieltype, kleur en lichtinval is de profilering tot op een afstand van circa 100 meter van de gevel waarneembaar. Afhankelijk van de toepassing kan ook worden gekozen voor een betonnen of kalkzandsteen binnenblad.
Sandwich panelen zijn geheel anders samengesteld dan de genoemde metalen gevelbeplatingen en worden binnen dit infoblad niet behandeld.

AANDACHTSPUNTEN

Er bestaat geen normering voor metalen gevelbekledingen. Binnen de branche van metalen gevels en daken wordt gebruikt gemaakt van de ‘Kwaliteitsrichtlijn Metalen Daken en Gevels’. Deze richtlijn is opgesteld door de Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) en de zusterorganisatie DumeboDWS, de brancheorganisatie van de verwerkingsbedrijven. In de MDG richtlijn wordt veel aandacht besteed aan de technische kwaliteit van dak- en gevelconstructies en in beperkte mate aan de esthetische kwaliteit.

OVERIGE INFORMATIE

Reacties

Fenna Wolters op 10 juni 2015

Beste meneer/mevrouw, Mijn naam is Fenna Wolters en ben eigenaresse van mijn bedrijf Fenna Wolters interieur en architectuur. Ik heb misschien een hele rare vraag aan u, maar ik hoop toch dat u mij misschien verder kan helpen. Ik ben namelijk bezig met een project voor een kunstgras bedrijf. Hiervoor heb ik een ontwerp gemaakt van de showtuin en het nieuwe kantoor. Omdat er buiten in de showtuin nog steeds veel bedrijvigheid is kon ik de tegelvloer die daar ligt niet vervangen voor een misschien wat vriendelijker of kleurrijker product waardoor ik een andere mogelijkheid moest zoeken om een statement te maken. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de gehele zij gevel te bekleden met kunstgras. Dit niet alleen omdat dit de showtuin meteen veel meer sfeer en kleur geeft maar ook omdat het bedrijf hierdoor veel meer gaat opvallen bij auto's die langsrijden. ( Er bevind zich een autoweg 10 meter van het pand vandaan). Maar nu is mijn vraag hoe kan ik dit het beste bevestigen? Of wat voor bedrijf kan ik hiervoor het beste inschakelen? Het kunstgras heeft namelijk van zichzelf geen water of voeding nodig en kan door het bedrijf zelf geleverd worden. Alleen vermoed ik wel dat het kunstgras zwaarder gaat worden naarmate er veel regen valt bijvoorbeeld en dat het brandveilig moet zijn, waardoor er wel een goede constructie achter het kunstgras moet zitten en er een duidelijk plan gemaakt moet worden hoe dit het beste aangepakt zou kunnen worden. Het gaat namelijk om een gevel van 25 x 7 meter. Ik begrijp dat dit geen kleine klus gaat zijn, maar ik hoop dat u misschien mogelijkheden ziet voor dit project. Of dat u mij misschien kan vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken en bij welke fabrikanten ik misschien zou kunnen aankloppen? Of dat het misschien gewoon mogelijk is met de gevelconstructies waar u normaal gesproken mee werkt? Ik hoor graag van u, Met vriendelijke groet, Fenna Wolters Interieur en Architectuur 0629603286

delete

Dhr. Sven Boekhout op 11 juni 2015

Beste mevrouw Wolters, Op dit soort zeer specifieke vragen kunnen wij helaas geen antwoord geven. Ik adviseer u dan ook om een bouwkundig adviesbureau te raadplegen.

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad