0

Hydrofoberen van steenachtige gevels - 396

Het kiezen van een hydrofobeermiddel, dat de gewenste bescherming geeft tegen bijvoorbeeld regendoorslag of tegen aantasting van het materiaal. Het middel vormt daarbij geen risico voor de te beschermen gevelmaterialen zelf.

OPLOSSINGRICHTINGEN

Inleiding
Op dit ogenblik zijn de producten die op de markt worden aangeboden vrijwel zonder uitzondering op siliconen gebaseerd.

Tabel 1.1 Historische ontwikkeling siliconenproducten voor hydrofobering (gebaseerd op Roos et al, 2008)

Jaar Product Oplosmiddel Toepassingsgebied % actieve stof
1960 Siliconen KWS Zandsteen <5
1970 Oligomere siloxanen KWS Natuursteen, baksteen <10
1980 Alkoxysilanen KWS of water Natuursteen, baksteen en beton 10-100
1990 Mengsel van oligomere siloxanen en alkoxysilanen KWS of water (emulsie) Natuursteen, baksteen en beton <10
2000 Verdere ontwikkeling genoemde mengsel KWS, water (emulsie), crème of poedervorm Natuursteen, baksteen en beton,
daarnaast als poeder gemengd in droge mortel
25-80
KWS=koolstof

Parel-effect, zoals vaak te zien op een recent met siliconenachtig product hendelde gevel.

Iets langer dan de siliconenharsen worden al siliconaten (ook gebaseerd op siliconen) toegepast, met name natrium-methyl-siliconaat: deze producten bestaan in waterige oplossing en vormden vanouds een alternatief voor siliconen in een organisch oplosmiddel. Ten slotte kan met was (ook gebruikt als anti-graffiti behandeling) een zeker waterafstotend effect worden bereikt; de levensduur als hydrofobeermiddel van dit soort producten is echter zeer beperkt.

Oppervlaktebehandeling
De uitvoering van hydrofoberende oppervlaktebehandelingen bestaat uit een aantal stappen, te weten:
 • Vooronderzoek, inclusief afweging van risico’s
 • Keuze van product en applicatiewijze
 • Voorbehandeling
 • Maken proefvlakken
 • Applicatie
 • Beoordelen effectiviteit
 • Documentatie

ACHTERGROND INFORMATIE

Doel van hydrofoberen is het voorkomen van waterindringing in steenachtige bouwmaterialen. Water is in veel situaties (mede) de oorzaak van schade aan het materiaal. Door het waterwerend maken van een geveloppervlak wordt de oorzaak weggenomen en daarmee de kans op schade verkleind. Ook ter voorkoming van doorslaand vocht en vervuiling kan hydrofoberen een oplossing bieden. In sommige gevallen kan de groei van algen door hydrofoberen beperkt worden.

AANDACHTSPUNTEN

Iedere vorm van gevelbehandeling brengt als risico met zich mee dat de oorspronkelijke kleur of glans van de gevel kan veranderen
 • Om hydrofobeermiddelen effectief te kunnen aanbrengen, is het noodzakelijk dat de ondergrond voldoende samenhang bezit. Scheurtjes in de ondergrond kunnen de effectiviteit negatief beïnvloeden, zeker bij scheurwijdtes > 0,1 mm. In aanvulling hierop geeft CUR-richtlijn 61 aan dat het voegwerk geen gaatjes en spleten groter dan 0,3 mm mag bevatten, tenzij er in de productinformatie van het middel afwijkende criteria zijn gesteld.
 • Het voegwerk moet minimaal een bepaalde hardheid hebben, conform CUR-aanbeveling 61.
 • Het vochtgehalte van het metselwerk mag het creëren van een waterwerende laag niet nadelig beïnvloeden.
 • Vervuilde gevels vóór het hydrofoberen reinigen. Spoel grondig na, omdat restanten reinigingsmiddelen de waterkerende werking nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Problemen door vochtbronnen anders dan neerslag, zoals optrekkend vocht, kunnen niet door hydrofoberen van de gevel worden voorkomen.
 • Wanneer zouten in een gehydrofobeerde gevel aanwezig zouden zijn, kunnen ze niet meer aan het oppervlak kristalliseren omdat de waterafstotende laag vloeibaar watertransport niet toelaat. Door accumulatie van zout achter de gehydrofobeerde zone, treden dan spanningen op, die kunnen resulteren in afschilfering of afspringen van delen van de steen.
 • Voor grondkerende en waterkerende muren is hydrofoberen niet afdoende. Om deze muren waterdicht te maken, zal gebruik moeten worden gemaakt van een ondoordringbare laag.
 • Hydrofobeer altijd een gehele gevel i.v.m. optredend kleurverschil én vocht dat achter het gehydrofobeerde gedeelte kan komen, waarna er schilfers kunnen ontstaan.
 • Niet alle typen metselwerk zijn geschikt om te hydrofoberen.