0

Kalkhennep als bouwmateriaal - 474D

Ingegeven de kritieke toestand van het klimaat, is er steeds meer aandacht voor de effecten van bouwactiviteiten op het milieu. Om het huidige duurzaamheidsvraagstuk in de bouw aan te pakken is ook een reductie nodig van het gebruik van milieuonvriendelijke materialen. Een innovatieve manier om dit te doen is het toepassen van materialen en methodieken die anders van aard zijn en een andere plaats innemen in ecologische kringlopen en economische systemen.

Omdat de kalkhenneptechniek al lang bekend is, laagdrempelig in toepassing is én lijkt op bestaande bouwtechnieken, is het verleidelijk het bouwen met kalkhennep naar eigen inzicht in de praktijk te brengen.

Het is echter van groot belang om de specifieke onderliggende concepten, eigenschappen en achtergrondinformatie te leren begrijpen. Met dit begrip zullen in de bouwvoorbereiding en -uitvoering de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, opdat de kwaliteiten van het bouwmateriaal kalkhennep optimaal worden ingezet. Dit infoblad over bouwen met kalkhennep zet een aantal belangrijke andachtspunten op een rij.

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.

DOWNLOAD INFOBLAD ALS GRATIS PDF