0

Keramische gevelbekleding - 340

Hoe kies ik de juiste keramische gevelbekleding en een geschikt bevestigingssysteem? Er zijn namelijk verschillende bevestigingssystemen en ook de keramische panelen zijn er in een aantal varianten.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

  1. Type keramisch paneel
  2. Bevestigingssystemen

1. Type keramische paneel

Er zijn steeds meer varianten in het uiterlijk van keramische panelen. Onderstaand worden enkele voorbeelden gegeven:

Vlak
De oppervlakte van de panelen vormt een vlak geheel.

Gepotdekseld
Bij dit systeem zijn de panelen aan de achterzijde voorzien van doorlopende nokken. Met deze nokken worden de panelen opgehangen aan een draagconstructie. Met dit type panelen kunnen speelse gevelconstructies worden gerealiseerd.

‘Metselwerk’
De gevel heeft het uiterlijk van een gemetselde gevel. Deze speciale panelen worden opgehangen aan een draagconstructie.

2. Bevestigingssystemen
De keramische panelen worden opgehangen aan een houten of aluminium draagconstructie. Keramische panelen kunnen weinig spanning opnemen. Bij de bevestigingswijze moet hier rekening mee worden gehouden. Er is een aantal bevestigingssystemen mogelijk.

Blinde systemen
Bij blinde systemen komen de bevestigingsmiddelen niet in het zicht. Hierdoor wordt het aanzicht van een gevelbekleding niet ontsierd door bevestigingsmiddelen. Het nadeel van blinde systemen is dat vervangen van een paneel moeilijk is.

Er is onderscheid te maken tussen blinde systemen met een:

  • Mechanische bevestiging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plaathaken, verticale dragers, nokken of draagprofielen. Plaathaken en verticale dragers zijn verankerd in de achterzijde van de panelen, terwijl nokken zijn aangebakken.


  • Lijmbevestiging. Lijmen gebeurt rechtstreeks op de draagconstructie (het regelwerk). Het heeft de voorkeur om de panelen te lijmen op aluminium.

Semi-blinde systemen
Bij semi-blinde systemen zijn de bevestigingsmiddelen wel zichtbaar, maar zijn niet in het oog springend. Bij de ene methode worden de (kleine) panelen vastgezet met clips, bij andere systemen zorgen klemmen voor de bevestiging. Net als bij blinde bevestigingssystemen is ook hier het vervangen van panelen vaak lastig.

Zichtbare systemen
Bij zichtbare systemen komen de bevestigingsmiddelen het meest in het zicht, maar vaak zijn ze in een onopvallende kleur uitgevoerd. Het voordeel van zichtbare systemen is dat de bevestigingsmiddelen gemakkelijk te bereiken zijn en de panelen separaat te vervangen zijn. Een bezwaar is dat er meer kans op vervuiling (strepen) is door aflopend water. Ook op plaatsen waar de jeugd de gevel kan bereiken is een dergelijk systeem kwetsbaarder.

Voor de bevestiging van zichtbare systemen worden clips en klemhaken gebruikt.

  • Clips. Bij het systeem met clips hangen de panelen gepotdekseld over elkaar in de bevestigingsmiddelen. De clips zijn op diverse manieren te haken achter de achterliggende draagconstructie.
  • Klemhaken. Bij deze systemen worden de panelen aan de onder- en bovenzijde vastgehouden door klemhaken.

ACHTERGROND

Keramische panelen worden niet alleen bij utiliteitsgebouwen toegepast, maar ook in de woningbouw. Een gevel voorzien van keramische panelen heeft een natuurlijke uitstraling. De ontwikkeling van keramische gevelbekledingen heeft niet stilgestaan. In het begin waren er alleen kleine elementen in een beperkt aantal kleuren. Tegenwoordig variëren de afmetingen van de panelen van 200 mm x 400 mm tot panelen van 900 mm x 900 mm of 600 mm x 1200 mm. Er zijn diverse vormen, kleuren en structuren mogelijk.

AANDACHTSPUNTEN

Een keramische gevelbekleding moet ‘geventileerd’ worden aangebracht. Dit betekent dat er een luchtspouw aanwezig moet zijn tussen de isolatie en de keramische panelen. Tussen de keramische panelen onderling zijn veelal naden aanwezig, zodat regenwater in de luchtspouw kan komen. Bij de aansluitingen moet hiermee rekening worden gehouden. Ter beperking van de waterbelasting wordt bij enkele systemen een strip in de verticale voegen aangebracht. Bij veel systemen is de horizontale voeg regenkerend door de profilering van het paneel (principe van messing en groef).

OVERIGE INFORMATIE

  • Handboek gevels C 8100 ‘Keramische gevels - systemen’; Sdu Uitgeverij, ‘ juni 2006