0

Massief houten gevelbekleding: aanbrengen stijl- en regelwerk - 360

Het op de juiste wijze aanbrengen van het stijl- en regelwerk voor houten gevelbekledingen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Drie voornaamste aspecten

Bij het aanbrengen van stijl- en regelwerk voor massief houten gevelbekledingen spelen de volgende aspecten een rol:
1. Achterconstructie.
2. Kwaliteit en afmetingen van de bevestigingslatten.
3. Aanbrengen stijl- en regelwerk.

1. Achterconstructie
Gevels van woningen en kantoren moeten altijd voldoende zijn geïsoleerd. Het binnenblad van de spouwconstructie kan steenachtig of van hout zijn.

  • Bij een steenachtig binnenspouwblad van beton of metselwerk moeten op de muur eerst hoekankers worden gemonteerd (zie figuur 1). Hieraan worden dan houten stijlen van bijvoorbeeld 38 x 70 mm zuiver verticaal bevestigd. Tussen deze stijlen komt minerale wol. Bij een isolatiedikte van 115 mm wordt hiermee een warmteweerstand bereikt van Rc = 3,0 (m2K)/W; bij een isolatiedikte van 165 mm is dat Rc = 4,0 (m2K)/W. Vermijd naden tussen de isolatieplaten onderling en tussen de platen en de aansluitende constructies, waardoor de isolatiewaarde vermindert. De isolatie zorgvuldig maatvoeren, afsnijden en zo nodig bij de hoeken dichtbinden.
  • Bij een houten binnenspouwblad zit de isolatie al in het element verwerkt en kunnen de bevestigingslatten direct op het binnenblad worden aangebracht.


Figuur 1. Opbouw van een gevelbekledingsconstructie bij een steenachtig binnenspouwblad.
Tekening: Centrum Hout.

2. Kwaliteit en afmetingen van de bevestigingslatten
Voor de bevestigingslatten waarop de houten gevelbekleding direct wordt aangebracht, wordt hout geadviseerd van duurzaamheidsklasse 1 of 2. Achter een gesloten gevelbekleding is eventueel ook hout van klasse 3 te gebruiken. Minder duurzame houtsoorten moeten altijd worden verduurzaamd of rondom worden behandeld met een grondverf met een laagdikte van minimaal 80 µm.
De minimumafmetingen van de bevestigingslatten zijn 19 x 44 mm. De dikte hangt ook af van de lengte van de gebruikte kopnagels of schroeven. Onderstaande tabel geeft een voorbeeldomschrijving van de bevestigingslatten.

Voorbeeldomschrijving bevestigingslatten

houtsoort vuren
kwaliteit klasse C (NEN 5466)
dikte 22 mm
breedte 50 mm
vochtgehalte 18% (± 2%)
verduurzaming vacuüm-drukmethode volgens BRL 0601, geleverd onder KOMO-productcertificaat
toebehoren bevestigingsmiddelen: verzinkt staal

3. Aanbrengen stijl- en regelwerk
Vocht mag nooit tot bij het binnenspouwblad komen. Breng daarom altijd een waterkerende, dampdoorlatende folie aan achter de bevestigingslatten. Bij een open gevelbekleding moet deze folie zwart of donkergrijs en tevens UV-bestendig zijn. Zorg dat er overal een ruimte is van minimaal 15 mm tussen de buitenbekleding en de folie. Daardoor kan vocht dat in de spouw is doorgedrongen altijd naar buiten.
De bevestigingslatten worden met bevestigingsmiddelen van verzinkt staal bevestigd aan de achterliggende houten stijlen. De afstand van de bevestigingslatten bedraagt maximaal 0,6 meter. Breng ter plaatse van ontmoetingen in de lengterichting van gevelbekledingsprofielen bij voorkeur twee latten aan met een tussenruimte ongeveer 60 mm (zie Infoblad 361).
Een verticale gevelbekleding wordt op een horizontaal regelwerk aangebracht, waardoor ventilatie in principe is verhinderd. Daarom is het noodzakelijk extra voorzieningen aan te brengen. De gevelbekledingsprofielen kunnen aan de achterzijde minimaal één ontspanningshol krijgen van 16 x 3 mm. In de praktijk worden op de stijlen ook wel eerst verticale latten aangebracht en daarna de horizontale bevestigingslatten (zie figuur 2).


Figuur 2. In de praktijk worden op de stijlen ook wel eerst verticale latten aangebracht.
Tekening: Centrum Hout.

Als alternatief kan men de horizontale latten op vaste afstanden onderbreken met openingen die ten opzichte van elkaar verspringen (zie figuur 3). In plaats van openingen kunnen latten met plaatselijke inkepingen worden toegepast.
Het is van belang dat er zich achter de gevelbekleding geen vocht ophoopt. Daarom moet de spouw achter de buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg daarom zowel aan de boven- als aan de onderzijde van de gevel voor ongeveer 200 mm2 ventilatieopening per m2 gevelbekleding. Bij een horizontale bekleding wordt de ventilatie verzorgd tussen de verticale latten die op de achterliggende stijlen zijn bevestigd.


Figuur 3. Ventilatie door de horizontale bevestigingslatten op vaste afstanden te onderbreken.
Tekening: Centrum Hout.

Om te voorkomen dat insecten in de spouw dringen kunnen de ventilatieopeningen worden afgesloten met bijvoorbeeld weerbestendig vliegengaas. Een goede ventilatie voorkomt ook dat er insecten in de spouw komen. Insecten prefereren namelijk stilstaande lucht.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De gevelbekleding vormt de buitenste schil van een gebouw. Deze is daardoor niet alleen beeldbepalend, maar beschermt ook de achterconstructie tegen weer en wind. Hout is voor deze toepassing een veelgebruikt materiaal. De bekleding is opgebouwd uit geprofileerde, meestal aaneengesloten massieve delen. De delen kunnen verschillende vormen en afmetingen hebben. Ze worden doorgaans horizontaal of verticaal aangebracht tegen een houten stijl- en regelwerk op steenachtige of houten binnenspouwbladen.

AANDACHTSPUNTEN

  • Breng bij een steenachtig binnenspouwblad de isolatie van minerale wol zonder naden aan tussen de stijlen.
  • Gebruik voor de bevestigingslatten hout van duurzaamheidsklasse 1 of 2 met afmetingen van minimaal 19 x 44 mm. Minder duurzame houtsoorten moeten altijd worden verduurzaamd of rondom worden behandeld met een grondverf met een laagdikte van minimaal 80 µm.
  • Breng altijd een waterkerende, dampdoorlatende folie aan achter de bevestigingslatten en zorg voor een ruimte van minimaal 15 mm tussen de buitenbekleding en de folie.
  • De afstand tussen de bevestigingslatten bedraagt maximaal 0,6 meter.
  • Zorg voor voldoende ventilatie-openingen aan de onder- en bovenzijde van de gevelbekleding.

Reacties

A. weiershauser op 16 mei 2016

Goede morgen, Kunt u mij een bedrijf geven voor een offerte voor de gevelbekleding met hout op een bestaande woning. De woonplaats is Midwolda in de provincie groningen. Dank voor de moeite Fred

delete

A. weiershauser op 16 mei 2016

Goede morgen, Kunt u mij een bedrijf geven voor een offerte voor de gevelbekleding met hout op een bestaande woning. De woonplaats is Midwolda in de provincie groningen. Dank voor de moeite Fred

delete

Reageer

Waardeer dit infoblad