0

Natuursteen en oppervlaktebewerking kiezen voor een vloerafwerking, mede gelet op het gebruik - 111

Het wegen van de belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze globaal kiezen van soort natuursteen en oppervlaktebewerking, welke (blijven) voldoen aan de verwachtingen op het gebied van uiterlijk.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Stap 1. Classificeer de slijtage door het gebruik (S)

Bepalend voor de slijtage is de hoeveelheid slijtmiddel (zand), en de intensiteit en spreiding van het (voetgangers)verkeer over het vloeroppervlak.

S slijtage voorbeeld
1 licht huiskamer: tweepersoons huishouden
2 matig openbare ruimte: met schoonloopmat matig bezocht
3 zwaar huiskamer: gezin met twee kinderen en een hond
4 zeer zwaar openbare ruimte: met schoonloopmat druk bezocht
5 extreem openbare (buiten) ruimte: zonder schoonloopmat druk bezocht of bereden met winkelwagentjes
Stap 2. Classificeer de vervuiling (V)
V vervuiling voorbeeld
1 licht incidenteel voedingswaren en inloopvuil
2 matig incidenteel voedingswaren en vrijwel dagelijks inloopvuil
3 zwaar incidenteel voedingswaren en dagelijks inloopvuil
4 zeer zwaar dagelijks voedingswaren en inloopvuil of incidenteel chemicaliën (huishoudelijk gebruik)
5 extreem dagelijks voedingswaren en vuil of incidenteel chemicaliën (huishoudelijk gebruik) en/of dooizouten in een buitensituatie
Stap 3. Classificeer de onderhoudsfrequentie (O)
O onderhoudsfrequentie voorbeeld op basis van slijtageklasse (S) 3 en vervuilingsklasse (V) 2
1 hoog 4 x per week stofzuigen, 1 x per week vochtig reinigen en behandelen met onderhoudsproduct
2 normaal
3 x week per stofzuigen, 1 x per twee weken reinigen en behandeld met onderhoudsproduct
3 laag 2 x per week stofzuigen, 1 x per drie weken reinigen en behandeld met onderhoudsproduct
Stap 4. Classificeer de esthetische eisen (E)
E esthetische eisen voorbeeld
1 laag zakelijk gebruik
2 normaal zakelijk gebruik met een representatief uiterlijk
3 hoog privégebruik
Stap 5. Bereken de score

Score = (1,5 x S) + V+ O + E

Stap 6. Toets de score

De tabel geeft aan, in hoeverre een type steen en bewerking (ook op de langere termijn) bij een bepaalde score voldoet.

gra-
niet
gra-
niet-
achtig
gab-
bro
trachiet,
porfier,
diabaas,
basalt
kalk-
steen
mar-
mer
lei-
steen
kwart-
siet
gneis
polijsten 13-15 9-13* 8-9 8-9 5-10* 7-10 10-15 9-14
zoeten 14-16 12-14* 10-11 10-11 6-13* 8-12 9-10 13-16 12-15*
schuren 15-17 13-16* 15-16 13-16 7-13* 9-13 14-16*
zagen 15-18* 13-17* 15-17* 14-17 7-14* 10-14 14-17*
stralen 15-18* 13-17* 15-17* 14-17 7-14* 10-14 14-17*
oud maken 7-14* 10-14
frijnen e.d. 15-18* 13-18* 15-18 15-18* 10-15* 10-15 15-18*
prikken e.d. 15-18* 13-18* 15-18 15-18* 7-15* 10-15 15-17*
bouchar-
deren
15-18* 13-18* 15-18 15-18* 10-15* 10-15 15-18*
vlammen 15-18* 13-18* 15-18 15-18* 10-15* 10-15 15-18*
splijten 8-13 10-18*
niet mogelijk
niet gebruikelijk of technisch slechts bij enkele soorten mogelijk
* overweeg met name bij lichtgekleurde steensoorten te beschermen
Voorbeelden gebruik tabel

Een score kan uitkomen tussen 4,5 en 18,5. De tabel gaat uit van '5 tot 18' en geeft aan of een bepaald type steen en oppervlaktebewerking (ook op de langere termijn!) waarschijnlijk voldoet. Het getal in de tabel moet hoger zijn dan de berekende score. Let op: dit hulpmiddel is gebaseerd op de 'gemiddelde' eigenschappen en 'gemiddelde' praktijkervaringen. Het gaat dus om indicaties - wetenschappelijk niet-exact!

Voorbeeld 1

Is gepolijst kalksteen, bijvoorbeeld Jura Gelb een goede keuze voor het ontvanggedeelte van een apotheek?

Schatting van de gebruiksbelasting:
1. Slijtage S=3
2. Vervuiling V=3
3. Onderhoudsfrequentie O=1
4. Esthetische eis E=2
5. Score = (1,5 x 3) + 3 + 1 + 2 = 10,5
6. Toets de score. Gepolijste kalksteen heeft volgens de tabel een score van hoogstens 10. De steen levert na verloop van tijd waarschijnlijk geen bevredigende visuele prestatie.
Oplossingen:
• Kies een andere oppervlaktebewerking, bijvoorbeeld gezoete kalksteen.
• Kies een andere steensoort met een hogere score, bijvoorbeeld een granietachtige steen
• Stel de ontwerpcriteria bij. Bijvoorbeeld: een lagere gebruiksbelasting, of een lagere esthetische eis.

Voorbeeld 2

Welke steen en oppervlaktebewerking zijn geschikt voor een groot wegrestaurant met (zelfbedienings) restaurant, winkeltje, een serviceruimte en een corridor naar de andere kant van de snelweg?

Schatting van de gebruiksbelasting:

1. Slijtage S=4
2. Vervuiling V=3, bij de uitserveerbalie V=4
3. Onderhoudsfrequentie O=2
4. Esthetische eis E=2
5. Score = (1,5 x 4) + (3 of 4) + 2 + 2 = 13 of 14
6. Toets de score. Gepolijste graniet, gepolijst granietachtige en een gezoete kalksteen lijken mogelijk volgens de tabel.

Uitwerking:
• Kies verschillende soorten natuursteen voor de verschillende gedeelten van het restaurant, zodat voor elk gedeelte de keuze optimaal is.
• Gebruik één steensoort, die door een oppervlaktebewerking en/of beschermlaag wordt aangepast aan de eisen van de verschillende gedeelten.

ACHTERGROND

Dit informatieblad is een leidraad bij de keuze, ook als de productinformatie summier is. Er bestaan immers vele soorten steen en oppervlaktebewerkingen; bij elke keuze zijn weer andere eigenschappen in het geding.

AANDACHTSPUNTEN

  • Uitgangspunt voor de keuzen moet het geheel van functionele eisen zijn; dit hulpmiddel houdt rekening met de belangrijkste daarvan. Maar ook andere eisen kunnen belangrijk zijn bij de keuze van natuursteen en oppervlaktebewerking.
  • De keuze voor een bepaalde natuursteen en oppervlaktebewerking (en vele andere keuzen) moeten worden vastgelegd in een programma van eisen.
  • Dit hulpmiddel is gebaseerd op de gemiddelde eigenschappen van natuursteen en praktijkervaringen. De uitkomsten geven een indicatie en zijn niet wetenschappelijk exact!