0

Het nearly Zero Energy Building concept (nZEB) - 473D

In 2016 verandert de Europese norm EPBD waarop de huidige EPG (NEN7120) is gebaseerd. Die Europese norm verandert dusdanig dat de huidige EPG daar niet meer goed op aansluit. Daarnaast moet vanaf 2020 het bouwniveau internationaal (bijna) energieneutraal zijn (Nearly Zero Energy Building). Vandaar dat de afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe berekeningsmethode. Een belangrijk punt daarbij was dat de berekeningsmethode het verbruik per woning inzichtelijk moest maken: Wat verbruikt jouw woning nu in kWh per m2?

Dit infoblad geeft achtergrondinformatie over het nearly Zero Energy Building concept en de eerste (én enige) nZEB-tool van Nederland. Met dit infoblad leert u het concept, de ontwikkeling en toepassing van de nZEB-tool in de Nederlandse bouwsector beter te begrijpen.

De nZEB-tool is gebaseerd op de bouwfysische berekening PHPP die al jarenlang wereldwijd wordt toegepast om energiezuinig te ontwerpen en bouwen. Met de nieuwe nZEB-tool (Nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers en ontwikkelaars gebouwprestaties integraal en exact doorrekenen. De onafhankelijke rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar, zodat bouwers aan bewoners garanties kunnen geven op het werkelijk verbruik. De rekentool geeft daarin alle relevante vrijheidsgraden voor ontwerpers en ontwikkelaars.


DOWNLOAD INFOBLAD ALS GRATIS PDF