0

Onderhoud en gebruik van een gebalanceerd ventilatiesysteem - 005

Het goed onderhouden en gebruiken van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Voor warmteterugwinapparaat een onderhoudscontract afsluiten

Het verdient aanbeveling om, net als bij een verwarmingsketel, voor het warmteterugwinapparaat een onderhoudscontract met een installateur af te (laten) sluiten.

2. Jaarlijkse onderhoudsbeurt door installateur

De jaarlijkse onderhoudsbeurt bestaat onder meer uit een controle van het functioneren van het warmteterugwinapparaat. Verder moeten de volgende controles en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Controle op (en zo nodig repareren van) beschadigingen aan de elektrische bekabeling;
 • Controle op het correct functioneren van de regeling;
 • Controle op het correct functioneren van de ventilatoren;
 • Controle op vervuiling (en zo nodig reinigen) van het warmteterugwinapparaat;
 • Controle op vervuiling (en zo nodig reinigen) van het kanalensysteem;
 • Controle van de volumestromen en de inregeling van de roosters.

De controlebeurten kunnen door de installateur worden aangetekend op een onderhoudskaart. Er valt dan steeds na te gaan wanneer het tijd is voor de volgende beurt.

3. Regelmatig onderhoud van ventilatiesysteem door de bewoners

Het handboek voor het onderhoud door de bewoners dient minimaal het volgende te omvatten:

 • Frequentie van (met handleiding voor) reiniging van de roosters;
 • Frequentie van (met handleiding voor) vervanging en reiniging van de filters;
 • Frequentie van (met handleiding voor) reiniging van de filters van de afzuigkap (zie afbeelding). Het is verstandig om aan de bewoner door te geven dat elke twee maanden gekeken moet worden of het filter verschoond moet worden. Er zijn momenteel installaties op de markt waarbij een lampje gaat branden als het filter te vuil is.

  Uitnemen van het filter (om het te reinigen of vervangen).

ACHTERGROND

Woningen worden steeds vaker uitgevoerd met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Zo'n ventilatiesysteem vergt geregeld onderhoud en de gebruikers (bewoners) moeten goed worden geïnstrueerd door middel van een handboek. Preventief onderhoud verzekert een effectieve werking van het warmteterugwinapparaat en verlengt de levensduur ervan.

AANDACHTSPUNTEN

 • Geef de bewoners duidelijke instructie, niet alleen schriftelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een bewonershandboek, maar ook mondeling.
 • Direct na oplevering van de woning dienen de filters vaker verschoond te worden dan een jaar na oplevering.
 • Voorzie de regeling van het ventilatiesysteem niet van een UIT-stand, maar sluit de eenheid met een stekker aan op het net. Dit ontmoedigt het uitzetten van het systeem onder normale omstandigheden. Zo blijft de ventilatie redelijk gewaarborgd.

OVERIGE INFORMATIE