0

Parkeer- en terrasdaken voor het omgekeerd-dakprincipe - 059

Het zodanig samenstellen van parkeerdak- en terrasdakafwerkingen dat aan de bovenzijde van de XPS-isolatie genoeg verdamping mogelijk is (zodat er na verloop van tijd geen 'waterplaten' zullen ontstaan), en dat bij eventuele beschadiging van de waterdichte laag de gevolgschade door lekkage beperkt blijft. Bij de start van de werkzaamheden dient de voorman te worden geïnformeerd en geïnstrueerd over de brandrisico's. Op basis daarvan moet hij zijn werkzaamheden organiseren. Hierbij is een aantal zaken belangrijk. Deze worden hieronder behandeld.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

1. Volledig kleven op een onderlaag met afschot

Als de onderconstructie bestaat uit op afschot gestort beton, of beton met een op afschot gestorte druklaag, en hierop een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem (F-code) wordt aangebracht, blijft in geval van beschadiging van de waterdichte laag de vervolgschade door lekkage beperkt.

3. Voor goede drogingscondities zorgen

Bij een omgekeerd dak is het van groot belang dat er aan de bovenzijde van de XPS-isolatie goede drogingscondities zijn. Het is dan ook verkeerd om als ballastlaag vlakke betontegels direct op de XPS-isolatie te leggen. Wanneer betontegels op tegeldragers worden gelegd, maar op de XPS-isolatie een beschermingsfolie wordt aangebracht, die onvoldoende damp-open is, blijft de situatie bedenkelijk of ronduit ongunstig. Gebruik dus tegels op tegeldragers, eventueel in combinatie met een scheidingslaag die damp-open is, of (op een parkeerdak) een zeer open rijvloer van met polyurethaan gebonden steenslag.

2. Compartimentering van het dakbedekkingssysteem

Als het dakbedekkingssysteem niet volledig gekleefd is, maar los ligt, valt extra zekerheid in te bouwen door het bedekkingssysteem te compartimenteren. Als richtgetal is een compartimentgrootte van 500 m2 aan te houden.

4. Nadere uitwerking parkeerdaken
 • Voor het goed functioneren van parkeerdaksystemen volgens het omgekeerd-dakprincipe is het van groot belang dat de ondergrond van het dakbedekkingssysteem zo vlak mogelijk is. Hiertoe moet de vlakheid van de onderconstructie aan bepaalde eisen voldoen en dient de toplaag van de dakbedekking gestuikt te worden uitgevoerd.
 • Houd bij toepassing van een drainerend tegelsysteem voor parkeerdaken zorgvuldig rekening met de intensiteit van de te verwachten verkeersbelasting. In de praktijk is gebleken dat parkeerdaktegels van 600 mm x 600 mm of kleiner vrijwel nergens verantwoord zijn toe te passen.
 • Voor frequent door personenauto's te berijden parkeerdaken van grote utiliteitsprojecten, zoals winkelcentra, veilinggebouwen of ziekenhuizen, moeten de tegels ten minste 900 mm x 900 mm x 80 mm groot zijn – op tegeldragers van circa Ø 400 mm. Voor het stellen van grote tegels zie figuur A.

  Figuur A Het leggen van groot-formaat-tegels.

 • Parkeerdaksystemen van ten minste 80 mm dik, uitgevoerd volgens het omgekeerd-dakprincipe met een rijvloer van zeer open met polyurethaan gebonden steenslag, zijn eveneens geschikt voor frequent door personenauto's te berijden parkeerdaken zoals die voorkomen bij grote utiliteitsprojecten.
 • Bij een afwerking met tegels op tegeldragers is demontage goed mogelijk en is dus ook het dakbedekkingssysteem goed te bereiken. Bij een drainerende zeer open rijvloer van met polyurethaan gebonden steenslag is dat veel minder gemakkelijk: men moet de rijvloer inzagen. Reparatie daarvan na herstel of inspectie van de dakbedekking is duurder dan plaatselijke demontage van een tegelsysteem.
5. Nadere uitwerking terrasdaken
 • Bij dakterrassen met tegelsystemen moeten steeds tegeldragers van voldoende grote afmetingen worden toegepast. Voor tegels in de afmetingen 300 mm x 300 mm x 40 mm is de aanbevolen minimale afmeting voor de tegeldragers rond Ø 110 mm; voor tegels van 500 mm x 500 mm (of 400 mm x 600 mm) x 60 mm is dit rond Ø 200 mm.
 • Voor de detaillering: zie Figuur B.

  Figuur B Opbouw terrasdak.

ACHTERGROND

 • Parkeer- en terrasdaken behoren tot de zogenoemde leefdaken. Het belangrijkste aspect van een leefdak is de vereiste blijvende waterdichtheid. Een relatief klein mankement aan het dakbedekkings-systeem kan leiden tot zeer hinderlijke en vooral moeilijk te herstellen lekkage. Het is daarom van groot belang dat het dakbedekkings-systeem goed beschermd is tegen mechanische beschadiging.
 • Een prima oplossing is de toepassing van een 'omgekeerd dak'. Hierbij bevindt zich de isolatielaag (van XPS-schuim) op de waterdichte laag. Bij zo'n dak worden echter in de praktijk soms (door)natte isolatieplaten aangetroffen – zogeheten waterplaten. Het betreft dan situaties waarbij aan de bovenzijde van de XPS-isolatie te weinig verdamping (droging)

AANDACHTSPUNTEN

 • Het effectief afschot van het dak (de onderconstructie) dient minimaal 1% te zijn. Geen afschot of zelfs negatief afschot moet te allen tijde worden voorkomen.
 • Kies voor een volledig gekleefde eerste bitumenlaag met een sterke, stabiele drager. De toplaag is bij voorkeur een stabiele gemodificeerde bitumenbaan, eveneens volledig gekleefd en geschikt voor gestuikte verwerking.

OVERIGE INFORMATIE

 • BDA Dakboekje 2000, hoofdstuk Terrasdaken, pagina 388 en 389 en hoofdstuk Parkeerdaken pagina 375 tot en met 380, Ten Hagen & Stam, Den Haag, 1999.
 • Handboek Daken, hoofdstuk D 2100, Omgekeerd-dak met drainerende tegels, Ten Hagen & Stam, Den Haag, 1997.