0

Registratie van afvoer (bouw)afval door de uitvoerder - 129

Voor de uitvoerder: op de bouwplaats een overzicht van de afvalafvoer bijhouden.

1. REGISTRATIETABEL

Maak gebruik van de Registratietabel. Dit vergt ongeveer tien minuten per week.

REGISTRATIETABEL VOOR UITVOERDER

Overzicht van de afvalafvoer, naam project:....................................................., straat, gemeente: ....................................

bon-nummer

soort container
inhoud

datum afvoer

controle inhoud

opmerkingen

Voorbeeld

6 m3, gesloten
plastic

1-1-'04 v

Zat papier in, dit is verwijderd door opruimer.
Bordje is na containerwissel niet teruggeplaatst door transporteur.

ACHTERGROND

Als er maar weinig bouwafval vrijkomt, of als er te weinig ruimte is, ligt het gebruik van containers voor afval op de bouwplaats niet voor de hand. In zo'n geval wordt bijvoorbeeld het schone puin en het bouwafval op de bouwplaats gescheiden verzameld in bakken en zakken van 1 m3. Deze bakken en zakken worden naar de werkplaats gebracht en gescheiden verzameld in containers.
De uitvoerder kan deze afvalscheiding aan de hand van een zeer beknopte afvalregistratie beter begeleiden. Eventueel kan deze registratie worden geïntegreerd in het weekrapport van de uitvoerder.
Deze tool is interessant voor kleinere projecten waarvan afval naar de werf wordt gebracht. De registratie geeft inzicht in de hoeveelheden en soorten afval die bij het project zijn vrijgekomen. Bovendien blijkt er uit waar het afval in de container op de werf vandaan komt.
Deze werkwijze levert ook leerpunten op voor volgende projecten.

AANDACHTSPUNTEN

  • Afvalbeheer en andere milieumaatregelen sorteren meer effect als ze in de samenhang van een veelomvattend plan worden ontwikkeld en afgestemd. De bij 'Overige informatie' genoemde publicatie reikt hiervoor het benodigde instrumentarium aan. Daaronder bevinden zich ook spreadsheets (voor de berekening van kengetallen) en formuliermodellen.

OVERIGE INFORMATIE

  • Milieuzorg van bureau naar bouwplaats - SBR, Rotterdam 2007