0

Toepassingsaspecten van klimaatgevels - 281

Het zodanig ontwerpen van een gevel dat overmatige opwarming van de binnenruimte en verblinding op de werkplek worden tegengegaan.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

In kantoorgebouwen is een beperking van de hoeveelheid binnendringende zonne-energie vereist. Gezien de wens om zeer transparante glassoorten toe te passen en de beperkingen van buitenzonwering (wind, esthetica, bediening), kan een klimaatgevel een oplossing vormen.

Onder een klimaatgevel verstaat men een dubbelwandige gevelconstructie die van een relatief brede spouw (meer dan 100 mm) is voorzien. De buitenhuid van de gevel bestaat uit isolatieglas. Aan de binnenzijde past men een enkele ruit toe. In de spouw brengt men licht- en zonwering aan, in de vorm van lamellen en/of doek (zie foto 1). De lucht in de spouw wordt afgezogen. Dit heeft een gunstig effect op de temperatuur in de ruimte. De temperatuur van het glasvlak aan de binnenzijde is dan namelijk vrijwel gelijk aan de luchttemperatuur van de ruimte.

Foto 1. Een klimaatraam gezien vanaf de binnenzijde. Het binnenraam bestaat uit voorgespannen glas. De spouw is geventileerd.

Het vermijden van extreme verschillen in de luminantie in de ruimte zal altijd een hoge prioriteit hebben. De toepassing van lichtwering is daarom meestal onvermijdelijk. Het integreren van de lichtwering in de gevelconstructie wordt, mede uit onderhoudsoogpunt, als positief ervaren.

De zontoetredingsfactor (ZTA) van een klimaatraam, voorzien van neutraal zonwerend glas, kan beperkt blijven tot slechts 0,07. Dit is in vergelijking tot een enkelvoudige raam, met neutraal zonwerend isolatieglas (ZTA circa 0,30), zeer gunstig.

ACHTERGROND

De thermische isolatie van gevels en daken verbetert steeds verder. De warmtebronnen in kantoorgebouwen (mensen, computers, printers, verlichting, etc.) zorgen daarnaast voor een opwarming van de binnenlucht. In de winter scheelt dat stookkosten, maar in de zomer kan die warmte moeilijker weg door de zwaar geïsoleerde schil. De opwarming van de binnenruimte wordt verder vergroot door de toename van grote glasoppervlakken, die de zo gewenste transparantie in de hedendaagse architectuur brengen. Om overmatige opwarming van de binnenruimte tegen te gaan is een optimale zonwerendheid van de gevel van groot belang. Bovendien is een goede lichtwering noodzakelijk om verblinding op de werkplek (beeldschermen) te voorkomen. De wens om een goed binnenklimaat te scheppen en verblinding op de werkplek tegen te gaan, noopt dan ook tot een goed doordacht gevelconcept.

AANDACHTSPUNTEN

Het toepassen van een klimaatgevel impliceert, dat men voor een gesloten gevel zonder beweegbare delen kiest. Het aanbrengen van te openen delen in een klimaatgevel is uit kostenoogpunt en praktisch gezien moeilijk te realiseren. Op foto 2 is een fragment van een klimaatgevel (kantoorgebouw ABN AMRO te Amsterdam) met een klein te openen raam afgebeeld.

Klein kiepraam dat is opgenomen in een klimaatgevel.

Mede gezien de grote luchtbewegingen die in de spouw ontstaan en de verontreinigingen die dan ontstaan, is het noodzakelijk dat alle delen van de dubbele raamconstructie goed bereikbaar zijn voor reiniging en onderhoud.

Om condensatie te voorkomen, moet onder wintercondities meer ventilatie van de spouw worden toegepast, dan anders het geval zou zijn geweest. Onder zomercondities vraagt het afvoeren van de verwarmde lucht bij de verlichtingsarmaturen speciale aandacht.