0

Verbetering van de akoestische prestaties met geluidsisolerend glas in gevels - 272

De akoestische prestaties van gevels van gebouwen verbeteren met geluidsisolerend glas.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Drie mogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de akoestische eigenschappen van een conventionele isolerende beglazing te verbeteren. De samenstelling van het isolatieglas wordt dan gewijzigd. Het betreft:

 1. toepassing van glas met een grotere dikte;
 2. gebruik van ruiten die van een speciaal scheidingsmateriaal (pvb-folie of giethars) zijn voorzien;
 3. vergroting van de spouw tussen de binnen- en de buitenruit.

Het gebruik van een akoestisch gas (SF6) in de spouw wordt uit milieu-technische overwegingen nog maar zelden geadviseerd. Uit de gegevens van de tabel blijkt de positieve invloed van een spouwvergroting op de geluidsisolatie.

Tabel. Samenstelling en geluidsisolatie van verschillende glassoorten in dubbele uitvoering.

Dikte (mm) Samenstelling (ruit-spouw-ruit) Geluidsisolatie (dB(A)) van de met lucht gevulde spouw
20 4 - 12 - 4 28
24 4 -12 - 8 29
34 6 -16 -12 32
27 6 - 12 - 81 pvb 30
28 4 -12 - 10,2 giethars 32
46 8 - 24 - 12,2 giethars 37
58 6 - 40 - 12 35
178 6 - 160 - 12 42
182 8 - 160 12,2 giethars 45
1) niet akoestische pvb

ACHTERGROND

De toename van het weg- en treinverkeer en de frequentie van het vliegverkeer maakt het treffen van geluidsisolerende voorzieningen voor veel gebouwen noodzakelijk. In de gevel spelen de beglazing en eventueel te openen ramen een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de bouwkundige aansluitingen.

De geluidsisolatie van een conventionele thermisch isolerende beglazing bedraagt over het algemeen 28-30 dB(A) voor het standaard verkeerslawaaispectrum. Het bereiken van een hogere geluidsisolatie van beglaasde delen van de gevel is met een standaard raamconstructie en de gebruikelijke te openen ramen moeilijk. Hiertoe zal in de eerste plaats de opbouw van het isolatieglas moeten worden aangepast en bij een geluidsisolatie hoger dan 35 dB(A) zal ook de invloed van het kozijn moeten worden bezien.

Voor te openen ramen is de dichting van de kieren zeer belangrijk. De recente ontwikkeling in de gelaagde glassoorten heeft een grote akoestische verbetering bewerkstelligd. De zachte, akoestische polyvinylbutyral-laag verwerkt in gelaagd glas geeft een grote demping. Het is daarmee een geduchte concurrent van de gietharsen geworden.

De geluidsisolatie is namelijk vrijwel gelijk aan die van producten met giethars van een vergelijkbare samenstelling. Men kan natuurlijk ook met speciale gevelconstructies zoals een tweede-huid-facade of dubbele ramen de geluidsisolatie verbeteren. Vaak levert dit betere resultaten op dan de toepassing van akoestisch glassoorten. De bouwkundige consequenties zijn evenwel groter en de kosten navenant hoger.

AANDACHTSPUNTEN

 • De geluidsisolatie van het glas kan natuurlijk niet los gezien worden van de geluidsisolatie van de gevel als geheel. Voor een integrale behandeling van de akoestische eigenschappen moeten de volgende hoofdaspecten in beschouwing worden genomen:
  • aansluitingsvoegen van de ramen;
  • materiaal en constructie van de borstwering;
  • vloer- en plafondaansluiting op de gevel;
  • te openen ramen;
  • kierafdichting;
  • ventilatiemogelijkheden.
 • De speciale geluidsisolerende ventilatieroosters worden met name in de woningbouw en in kantoren vaak toegepast. Vaak kan men met deze hulpmiddelen ook toevoer van buitenlucht via geluidsbelaste gevels realiseren.
 • Dubbel glas heeft dezelfde eigenschappen als een samengestelde constructie. De samenstelling van twee glasplaten met spouw zorgt voor een gemiddelde geluidsisolatie die aanzienlijk beter is dan een enkele glasplaat. Echter, bij een samengestelde constructie treden twee bijzondere effecten op: Massa-veerresonantie en spouwresonantie (Figuur 1). Massa-veerresonantie houdt in dat de twee glasplaten kunnen gaan trillen op de tussengelegen luchtlaag (resonantie), waardoor de geluidsisolatie wordt gereduceerd tot praktisch nul. Per glassamenstelling is dit verschillend! Spouwresonantie wordt veroorzaakt door staande golven in de spouw. De frequentie is afhankelijk van de spouwbreedte. Bij deze frequentie wordt de geluidsisolatie ook een stuk minder.

  Figuur 1 Het effecht van massa-veerresonantie en spouwresonantie op de geluidsisolatie.