0

Verend opgelegde ('zwevende') dekvloer - 224

Het nemen van maatregelen opdat een 'natte' verend opgelegde dekvloer, nadat deze eenmaal is aangebracht, de prestaties op het gebied van de contactgeluidsisolatie blijft waarmaken.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

5 stappen
  1. Houd kantstroken geheel vrij van cement, pleisterwerk e.d. bij afwerking van de wanden en gevels.
  2. Voer reparaties zorgvuldig uit.
  3. Houd harde vloerafwerking vrij van opgaand werk.
  4. Houd plinten vrij van de dekvloer en van de daarop aangebrachte harde vloerafwerking.
  5. Breng op een verende opgelegde dekvloer niet nog eens een verend opgelegd parket aan.

1. Houd kantstroken geheel vrij van cement, pleisterwerk e.d. bij afwerking van de wanden en gevels.

Bij de afwerking van wanden en/of gevels kunnen gemakkelijk resten cement, cementwater of pleisterwerk terechtkomen op de kantstroken. Hierdoor ontstaan contactbruggen tussen dekvloer en opgaand werk. Verwijder deze verontreinigingen daarom onmiddellijk. Dit risico is des te groter bij naar achteren hellende wanden of binnenspouwbladen, omdat daarbij contactbruggen kunnen ontstaan over de gehele lengte van de rand.

2. Voer reparaties zorgvuldig uit.

Bij reparatie van de dekvloer en reparaties in de draagvloer moeten eerst de verende laag en de waterdichte laag volledig worden hersteld. Pas daarna mag de dekvloer weer worden aangeheeld. Anders ontstaat alsnog een contactbrug. Bij reparatie van een rand van de dekvloer, wanneer deze bijvoorbeeld is gebroken of gescheurd, mag de reparatiemortel geen contact maken met het opgaande werk.

3. Houd harde vloerafwerking vrij van opgaand werk.

Harde vloerafwerkingen zoals plavuizen, natuursteen en parket mogen geen contact maken met het opgaande werk. Houd daarom langs alle randen van de vloerafwerking 8 tot 10 mm vrij.

4. Houd plinten vrij van de dekvloer en van de daarop aangebrachte harde vloerafwerking.

De verend opgelegde dekvloer en daarop aangebrachte harde vloerafwerkingen zoals plavuizen, natuursteen en parket mogen geen contact maken met het opgaande werk. Bevestig plinten daarom aan de wand, en houd deze geheel vrij van de vloer(afwerking).

5. Breng op een verend opgelegde dekvloer niet nog eens een verend opgelegd parket aan. Doordat de specifieke eigenschappen van de twee verend opgelegde constructies elkaar ongunstig beïnvloeden, kan de geluidsisolatie verminderen. De contactgeluidsisolatie van deze combinatie kan zelfs slechter worden dan van de verend opgelegde dekvloer alleen, dus zonder vloerafwerking! Het beste is daarom het parket direct op de dekvloer te bevestigen.

ACHTERGROND

De verend opgelegde dekvloer (vaak aangeduid als 'zwevende dekvloer') werd in de jaren zestig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd, maar voldeed vaak niet aan de verwachtingen (akoestisch en/of constructief). Meestal kwam dat door onjuiste materiaalkeuzen en/of een onvakkundige uitvoering. Nu groeit de vraag naar een betere geluidsisolatie en wordt deze constructie weer vaker toegepast. De kansen zijn nu beter dankzij nieuwe bouwtechnieken zoals gietvloeren en waterdichte kunststoflagen, en door nieuwe kennis.

Zo'n dekvloer vereist aandacht en nauwkeurig werken, niet alleen bij ontwerp en uitvoering, maar ook gedurende de afbouw en het aanbrengen van harde vloerafwerking. Pas als het gehele proces goed is verlopen, kan het product aan de verwachtingen voldoen.

De beoogde contactgeluidsisolatie vraagt om een dekvloer die nergens direct contact maakt met de draagvloer of het opgaande werk. Eén enkele starre koppeling ('contactbrug') tussen dekvloer en draagvloer kan de akoestische prestatie van een heel vloerveld nadelig beïnvloeden. Veel starre verbindingen kunnen de contactgeluidsisolatie zelfs verslechteren. Een contactbrug kan onder de dekvloer liggen, langs een rand of via een leiding die direct contact maakt met de dekvloer en de omringende constructie.

Ook belemmert een koppeling vrije vervormingen, zodat in een 'natte' verend opgelegde dekvloer scheuren kunnen ontstaan. Zo'n koppeling is moeilijk op te sporen en te herstellen.

AANDACHTSPUNTEN

  • De punten 3, 4 en 5 dienen een vast onderdeel uit te maken van het reglement van de Vereniging van Eigenaren en van huurcontracten tussen huurder en verhuurder, indien een verend opgelegde dekvloer is toegepast.