0

Verhoogde geluidsisolatieklasse in eengezinswoningen met zware massieve constructies. - 222

Het zodanig detailleren van de belangrijkste aansluitingen in eengezinswoningen met zware massieve bouwmuren, dat met voldoende zekerheid een verhoogde geluidsisolatieklasse (DnT,A,k 57 dB en LnT,A + 49 dB) wordt gehaald.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

5 stappen

 1. Ontkoppel de beganegrondvloeren van de woningscheidende wand. Deze maatregel levert goede resultaten op.
 2. Maak het binnenspouwblad voldoende zwaar of sluit het flexibel aan.
 3. Dilateer het buitenspouwbladen bij de woningscheidende wand.
 4. Maak verdiepingsvloeren voldoende zwaar.
 5. Sluit binnenwanden flexibel aan op opgaande werk en aan het plafond.
 1. Ontkoppel de begane-grondvloeren van de woningscheidende wand. Deze maatregel levert goede resultaten op.
  • De massieve woningscheidende wand moet een massa hebben van minstens 650 kg/m2 (d.w.z. ongeveer 280 mm beton).
  • De begane-grondvloer weegt minstens 300 kg/m2 en ligt vrij op de fundering en vrij van de woningscheidende wand.
  • De begane-grondvloer moet beslist los worden gehouden van de woningscheidende wand, bijvoorbeeld met 15 mm EPS of met 4 mm noppenfolie. Ook de dekvloer vrij houden; meestal gebeurt dit met foamband van ten minste 5 mm dik, tot boven de dekvloer. Let op dat dit foamband bij het aanbrengen van de dekvloer niet beschadigd wordt. Houd ook de plinten los van dekvloer.

Figuur 1. Ontkoppeling van begane-grondvloer en massieve woningscheidende wand.

2. Maak het binnenspouwblad voldoende zwaar of sluit het flexibel aan.
Een binnenspouwblad van minstens 250 kg/m2 kan star worden aangesloten aan de woningscheidende wand. Een binnenspouwblad van minstens 175 kg/m2 moet flexibel worden aangesloten.

3. Dilateer de buitenspouwbladen bij de woningscheidende wand.
Een dilatatie van ongeveer 10 mm in het buitenspouwblad zorgt voor een verdere ontkoppeling tussen de beide woningen. Werk de voeg af met zwelband, of kit op rugvulling.

Figuur 2. Aansluiting van een gedilateerd buitenpleistersysteem als buitenspouwblad, in combinatie met een zwaar binnenspouwblad en massieve woningscheidende wand.

Figuur 3. Gedilateerde gevel van metselwerk.


4. Maak verdiepingsvloeren voldoende zwaar.
De massa moet minstens 600 kg/m2 bedragen.

5. Sluit binnenwanden flexibel aan op het opgaande werk en aan het plafond.
Gebruik voor een flexibele aansluiting van massieve binnenwanden bij voorkeur een plastic U-profiel, aan de binnenzijde voorzien van 5 mm neopreenband. Ook gipskartonplaatwanden met metalen C- en U-profielen kunnen worden toegepast.

ACHTERGROND

De eenheden voor de luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) en de contactgeluidsisolatie (Ico)) zijn met het nieuwe Bouwbesluit vervangen door nieuwe grootheden waardoor er beter wordt aangesloten op de Europese bepalingsmethoden voor de geluidwering tussen ruimten. De eenheid voor het luchtgeluidniveauverschil tussen ruimte ruimten, Ilu;k, is vervangen door DnT,A,k. De relatie tussen deze 2 eenheden bedraagt: DnT,A,k ≈ Ilu;k + 52. De eenheid voor contactgeluidniveau tussen ruimteruimten Ico is vervangen door de eenheid LnT,A. De relatie tussen deze 2 eenheden bedraagt: LnT,A ≈ 59 - Ico.
De vraag naar betere geluidsisolatie neemt toe. Daaraan is tegemoet te komen door de minimumeisen van het Bouwbesluit met minstens 5 dB te verhogen, voor luchtgeluidsisolatie DnT,A,k tot minstens 57 dB en voor contactgeluidsisolatie LnT,A tot minstens 49 dB.

Deze verbetering halveert in de praktijk het percentage gehinderden van ongeveer 20% naar ongeveer 10%. Hinder wordt dus niet absoluut voorkomen, want hinder is en blijft afhankelijk van de geluidsproductie in de buurwoning en de gevoeligheid van de bewoner (zie meer informatie, bron 3).

De geluidsisolatie op de begane grond is het meest kritisch, omdat daar de koppeling tussen de woningen via de fundering het meest doorwerkt.
Oplossingen met zware massieve bouwmuren zijn in de praktijk getest in het project 'Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie' (zie bron 2). De details in dit informatieblad zijn aan dat project ontleend.

AANDACHTSPUNT

 • Sluit kozijnen niet rechtstreeks aan op de woningscheidende wand. Met de afdichting van deze aansluiting kan veel te gemakkelijk iets mis gaan. Ook zou de verleiding groot zijn de kozijnen te verbinden met een afdekplaat, waardoor een ongewenste akoestische koppeling zou ontstaan.