0

Verstevigen van steenachtige materialen in gevels - 398

In welke situaties is het zinvol een steenverstevigende behandeling van een gevel toe te passen en welke producten zijn beschikbaar.

OPLOSSINGRICHTINGEN

Steenversteviging
Versteviging kan effectief zijn bij verlies aan samenhang in de vorm van poederen of afzanden. Materiaal dat delaminatie vertoont, kan in het algemeen niet worden behandeld.

Globaal zijn er twee typen steenverstevigers:
  • Klassieke steenversteviging, waarbij een vervangend bindmiddel ingebracht wordt om de samenhang te verbeteren, zoals kiezelzure esters.
  • Vorm van steenversteviging waarbij alleen het oppervlak gestabiliseerd wordt door een filmvormend product, zoals acrylaten.
Daarnaast worden soms polyurethanen toegepast als steenverstevigers.
Ethylsilicaten (kiezelzuuresters) werden oorspronkelijk ontwikkeld ter behandeling van zandsteen. Door modificaties kunnen intussen ook kalksteen, baksteen en mortels effectief worden behandeld.

Voorbeeld van natuursteen waar delaminatie is opgetreden. In dit geval is behandelen met een steenversteviger niet zinvol.

De uitvoering van een steenverstevigende oppervlaktebehandeling bestaat uit een aantal stappen, te weten:

  • Vooronderzoek, inclusief afweging van risico’s
  • Keuze van product en applicatiewijze
  • Voorbehandeling
  • Maken proefvlakken
  • Applicatie
  • Beoordelen effectiviteit
  • Documentatie

ACHTERGROND INFORMATIE

Bij steenversteviging wordt geprobeerd zowel de samenhang tussen de losse deeltjes onderling, als de samenhang op het grensvlak van het aangetaste, verweerde materiaal en de gezonde ondergrond te verbeteren. Hiertoe wordt het werkzame middel in de poriën van het materiaal gebracht om die geheel of gedeeltelijk te vullen.

AANDACHTSPUNTEN

Ieder vorm van gevelbehandeling brengt als risico met zich mee dat de oorspronkelijke kleur of glans van de gevel kan veranderen. Steenverstevigers kunnen de droging zodanig hinderen, dat bij een zoutbelaste ondergrond accumulatie van zouten en afschilferen of afspringen van delen van de steen kan optreden. Bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond kan het voorkomen dat kiezelzure esters die voor steenversteviging gebruikt worden, hun hydrofobe karakter niet na enkele weken verliezen zoals normaal het geval is, maar zeer lang blijven houden. In een dergelijk geval wordt droging van het materiaal extra bemoeilijkt.

OVERIGE INFORMATIE

  • SBR publicatie ‘Oppervlaktebehandeling bij gevels: Hydrofoberen, steenverstevigen, antigraffiti’