0

Voorkomen van inwendige condensatie in isolatieglas - 278

Voorkomen van inwendige condensatie in isolatieglas door het realiseren van een hermetische afsluiting van de spouw in isolatieglas, ten opzichte van de omgeving.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Goede isolerende beglazing is te realiseren door extra aandacht te geven aan:

  • Zorgvuldige fabricage: geen kitvoeg onderbrekingen in de randverbinding en voorkomen glasrand beschadigingen (foto 1).
  • Plaatsing volgens de beglazingsvoorschriften: goede ondersteuning en voldoende omtrekspeling van minimaal 5mm (foto 2).
  • Inspectie en zo nodig onderhoud van de afdichting tussen raam en isolatieglas (foto 3).

Foto 1 Ongelijkmatige ondersteuning van de beide ruiten van isolatieglas leidt tot schade.

Foto 2 Schade aan de glasrand doordat de ruitrand tegen een metalen deel schuurt.

Foto 3 De mosgroei geeft aan dat de afdichtingsvoeg is losgeraakt. Water kan dan in de sponning dringen.

ACHTERGROND

De glasfabrikant geeft een 10-jarige garantie op de kwaliteit van het glas (doorzicht) en verstrekt in geval van schade een bijdrage in de plaatsingskosten.

De levensduur van isolatieglas werd tot enkele jaren geleden op 25 jaar geschat. In de afgelopen periode bleek de bruikbaarheid van recent geproduceerd isolatieglas slechts gedurende 3 tot 5 jaar gewaarborgd te zijn. Door het ontstaan van condensvocht tussen de ruiten (in de spouw) werd de ruit ondoorzichtig en daardoor onbruikbaar. Vooral bij isolatieglas dat geproduceerd is in 1994 en 1995 is er sprake van een explosief toegenomen schade. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit te wijten is aan de gebrekkige hechting van de kit die in de randverbinding van het isolatieglas is gebruikt. Het is daarom van groot belang dat de risicofactoren ten aanzien van inwendige condensatie nader worden bestudeerd. De volgende aspecten zijn voor de levensduur van isolatieglas van belang:

  • Kwaliteit van de randverbinding.
  • Toepassingsomstandigheden.
  • Kwaliteit van de plaatsing.
  • Duurzaamheid van de afdichting en onderhoud.

Op het laatst genoemde punt wordt in SBR-Infoblad 279: Planmatig onderhouden van gevels nader ingegaan.

Foto 4 De pijl geeft het licht gekleurde, onthechte deel van de randverbindingskit aan.

AANDACHTSPUNTEN

Aan de rand van het isolatieglas gebruikt men een zwarte plastische kit (butyl), die op de metalen afstandhouder wordt geëxtrudeerd. In de omtrek gebruikt men een elastische, donker grijze kit. De functie van de kitvoegen, respectievelijk het rubberprofiel, tussen ruit en raam, is water buiten de sponning te houden. Deze voegen mogen dan ook geen onderbrekingen of onthechting vertonen. In de sponning brengt men voorzieningen aan voor de ontluchting en ontwatering. In de sponning mag geen water achterblijven.

De randverbinding van het isolatieglas moet goed afsluiten. Om dit te bereiken, moet extreme belasting van de ruitranden worden voorkomen. Dit is te bereiken door een goede plaatsing van de steunblokjes en het aanhouden van een omtrekspeling (ruimte tussen glasrand en sponningbodem) van tenminste 5 mm. Na verloop van tijd zal de afdichtingsvoeg verouderen en gebreken vertonen. Er moet dan onderhoud worden uitgevoerd.