0

Waterwerende kozijnaansluitingen bij buitengevelisolatie - 095

Het afdichten van kozijnaansluitingen in buitengevelisolatie gaat vaak op details mis. Het gevolg is dat vocht in de constructie dringt met allerlei vervolgproblemen, zoals aantasting van kozijnen en vermindering van de isolatie.

1. VERBETERING VAN GEBRUIKELIJKE WERKWIJZE

In figuur 1 is de gebruikelijke werkwijze weergegeven. Een kritisch punt is de toepassing van het zelfklevende afdichtingsband. De breedte van de band op de muur moet tenminste 50 mm zijn en de vooraf aan te brengen primer mag niet veel breder worden aangebracht, omdat de lijm waarmee het isolatiemateriaal wordt aangebracht niet altijd goed samengaat met de primer voor de kleefband. De hoeken kunnen het beste met kunststof hoekplaatjes worden afgedicht waar de kleefband overlappend overheen wordt geplakt (figuur 2). De ankers kunnen het best vooraf worden ingeplakt met 50 mm brede stroken kleefband (figuur 3). De langere stroken komen daar dan later overheen. Het is geen ideale oplossing, maar beter dan de ankers direct overplakken.

Figuur 1. De gebruikelijke werkwijze.

Figuur 2. Afdichting van de hoeken met hoekplaatjes en kleefband.

Figuur 3. Afplakken kozijnankers.

2. Openvoegconstructie toepassen

Deze oplossing is weergegeven in figuur 4. Kenmerkend is dat daarvoor een aangepast kozijn nodig is dat rondom is voorzien van een ontspanningsruimte. De open voeg gaat uit van het principe dat je water beter beheerst kunt binnenlaten om het vervolgens af te voeren naar plaatsen waar het geen kwaad kan. Autofabrikanten maken daar al langer gebruik van. De ontspanningsruimte dient voor die beheerste afvoer van water. Hoewel een waterdichting in principe niet meer nodig is - wel een luchtdichting - wordt deze toch aangebracht, omdat water ook via andere wegen kan binnendringen. Op hoger gelegen plaatsen moet de openvoegconstructie worden aangepast om te voorkomen dat de ontspanningsruimte door stuwing toch te veel water te verwerken krijgt. Het voordeel van deze oplosing is dat het effect van de waterkering minder afhankelijk is van de kwaliteit van de uitvoering.

Figuur 4. Open-voegconstructie.

ACHTERGROND

Een bouwwerk met buitengevelisolatie heeft geen spouwmuur. Vocht dat via de
aansluiting van het kozijn de constructie binnendringt, komt onmiddellijk in contact
met de omringende materialen en/of dringt door in aansluitingen tussen materialen
die niet op afdichting zijn berekend. Daardoor kan de isolatiewaarde afnemen en
kunnen materialen worden aangetast. De gebruikelijke techniek voor het
aansluiten van kozijnen op steenachtige kaders is niet geschikt voor kozijnen in
buitengevelisolatie.

AANDACHTSPUNTEN

  • Compressieband moet qua afmetingen zijn berekend op de voeg die moet worden afgedicht. Uitgaande van een voegbreedte V geldt: - dikte = 8 x V (ongecomprimeerd); - diepte 2,5 x V;
  • Bij een openvoegconstructie moet de achterkant van de waterslag achter de open voeg komen te liggen, zodat het water vanuit de ontspanningsruimte op de waterslag terecht komt en niet in de constructie (figuur 4).


Figuur 4. Open-voegconstructie.

OVERIGE INFORMATIE

  • Gevelgids 8, Aansluitdetails van gepleisterde gevelisolatiesystemen op kozijnen, artikelnummer 459, ISBN 90-5367-288-5, SBR, Rotterdam.
  • Buitengevelisolatie met gepleiserde afwerking, artnr. 550.06 SBR, Rotterdam.
  • SBR-Referentiedetails Combinatie, SBR, Rotterdam.