0

Inventarisatie inspiratieproject bouwarbeidsmarkt symposium

Begin 2015 kwam Niels Hazenoot, student aan de duale opleiding Bouwkunde aan de Avans Hogeschool met de vraag of SBRCURnet deels invulling wilde geven aan het symposium dat zij aan het organiseren waren.

Het organiseren van een symposium met alles wat daarbij komt kijken, stelt hoge eisen aan de soft skills van de studenten. Soft skills die zo belangrijk zijn in de bouw- en infrasector.

Doel van het symposium was om vanuit verschillende invalshoeken een visie te geven op de ingenieur van 2025. De studenten hebben op 25 maart 2015 een symposium georganiseerd waarbij 5 sprekers en ongeveer 175 bezoekers aanwezig waren. De belangrijkste conclusie uit het symposium is dat jongeren de eigenwijsheid hebben om verandering in gang te zetten. Dit kan samen met de bedrijven en partners die aanwezig waren op het symposium.

Als de ingenieur van 2025 zijn eigen richting kiest, kan hij door kennis en kunde de bouw verder brengen.

Deze beschrijving is tot stand gekomen door medewerking van Niels Hazenoot, Barry Gabriels, Niek van Dijke en Susan Kerckhoffs

PROCESBESCHRIJVING

Studenten van de opleiding Bouwkunde moeten voor hun opleiding ook opdrachten doen die niet direct bouwtechnisch van aard zijn. Niels en zijn studiegenoten Barry en Niek wilden een lezing laten verzorgen door Marjet Rutte. Al brainstormend hierover kwamen ze er achter dat er wellicht meer mogelijk was dan alleen een lezing. Het idee voor een symposium was geboren. Voor de studenten betekende dit dat zij aan de slag moesten met het organiseren van een bijeenkomst, het regelen van sprekers, het regelen van een locatie en een inhoudelijk programma. Hierin werden zij begeleid door een docent van Avans Hogeschool en door Stichting Bouwtalent Zuid.

De sprekers kwamen uit alle geledingen van de bouw- en infrasector. Het waren mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven, zoals een docent van de hogeschool, maar ook een studente die ook het duale traject volgt. Alle 5 deelnemers vertelden in een pecha kucha hun visie op de ingenieur van de toekomst. Na de pecha kuchas kregen de deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Het publiek kon vervolgens met stemkastjes haar mening geven over de stelling.

Na de pauze kreeg het publiek de kans om op de stellingen te reageren en kon via stemkastjes gepeild worden of de meningen bijgesteld waren.

  • Uit de antwoorden bleek het volgende: het grootste gedeelte van de deelnemers was tussen de 30 en 50 jaar oud (34,5%) en bestond voornamelijk uit niet-studenten. Meer dan 50% van de deelnemers was werkzaam in de bouw.
  • Op de stelling dat de ingenieur van 2025 uit de hele wereld komt, antwoordde 82,3 % van de deelnemers dat hij of zij het er mee eens was.
  • 70,2% van de deelnemers denkt dat de ingenieur van 2025 nog in de bouw werkzaam is en de kans wordt groter dat de ingenieur van 2025 een vrouw is, de helft van de deelnemers denkt dat in 2025 tussen 35% en 50% van het personeelsbestand vrouw is.
  • Deelnemers verwachten ook in de toekomst nog dat ingenieurs bij een aannemer in de bouwkolom werken.
  • De deelnemers gaan er vanuit dat de ingenieur zichzelf kan opleiden en zelf ook de inhoud van de opleiding kiest. Toch verwacht men ook dat de ingenieur van 2025 niet meer lijkt op de ingenieur van nu.

Het organiseren van het symposium heeft de studenten veel tijd gekost, maar tegelijkertijd veel geleerd. De tijd ging vooral zitten in het organiseren van alle praktische zaken, waardoor het soms lastig was om ook op de inhoud in te gaan. Daarbij constateerden de studenten dat mensen niet altijd afspraken nakomen. Je moet actie ondernemen om hen in beweging te krijgen. Qua leerpunten hebben de studenten het nodige opgestoken over de omgang met mensen, over afspraken maken en organiseren. Maar ook: wat heb je aan iemand; hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als iemand je teleurstelt? De overall conclusie van de studenten is heel positief: er is zoveel geleerd tijdens dit proces; dat red je niet altijd in een discussie of tijdens een lezing. Hun persoonlijke ontwikkeling heeft flinke stap gemaakt.

Het organiseren van een congres blijkt dus van toegevoegde waarde als je in opleiding bent. Studenten die een dergelijke uitdaging aangaan tonen lef. Durf die we in de sector goed kunnen gebruiken om innovaties te zien en te omarmen. Daarnaast hebben de studenten ondervonden dat focus belangrijk is. en dat het scherp in de gaten houden van het proces soms verlies van focus op de inhoud betekent.

EINDRESULTAAT

Het resultaat was een symposium met 175 deelnemers en 5 sprekers, inclusief locatie, catering, stemkastje en een werpmicrofoon. Ook is er een vervolg in de samenwerking met deelnemende partijen.

Met het symposium konden de studenten laten zien dat er veel mensen vooruit willen met de sector; dat zij een idee hebben over hoe de ingenieur er in 2025 uit ziet. Belangrijk hierbij is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed te houden, want zij versterken elkaar immers.

Het symposium vond plaats in een open sfeer. Er kon vrij gesproken worden door de sprekers. Ook voor het publiek was volop ruimte om argumenten voor en tegen de stellingen te delen.

Een van de conclusies is dat de aanwezigen het met elkaar eens waren. Er is al een kleine groep ondernemers en partners in de bouw die de sector verder willen brengen. Zij geven jongeren de kans zich te ontwikkelen en keuzes te maken en hebben een beeld van de ingenieur van 2025.

LEERPUNTEN

  • Er was tussen de sprekers minder discussie dan wellicht verwacht. Dit kan er mee te maken hebben dat mensen al met een bepaalde drive komen. Deze deelnemers wilden al verandering. De vraag die in het vervolg van dit symposium beantwoord moet worden: Hoe krijg je de discussie de markt in?
  • Deelnemers waren veelal koploperbedrijven of bedrijven die betrokken zijn bij het opleiden van mensen. De studenten gaven aan gehoopt te hebben traditionele denkers ook naar het symposium te trekken. Dit is niet gelukt.

Er moet een olievlekwerking komen om verandering teweeg te brengen, dat proces moet je met elkaar blijven voeden. Via het symposium is een start gemaakt met de olievlek. Met de bedrijven en anderen die aanwezig waren moet je gaan werken om de rest van de sector ook te bereiken. Een wens van de samenwerkende partijen: toekomstdenken breder inbedden in Avans, voeling met markt houden. Wat heeft markt nodig en wat kunnen wij betekenen? Op die manier kun je ook laten zien aan de jeugd dat de opleiding toekomstgericht is en wordt opleiden en werken in de sector aantrekkelijker.