0

Realisatie energiezuinig wonen Heerenveen, 16 woningen Heerenveen

De bestaande woningvoorraad uit de jaren 60 en 70 vraagt om grootschalige verduurzaming. Samenwerkingsverband Built4U springt hierop in. Fabrikanten en adviseurs verzorgen de coördinatie van de renovatie geheel zelf, zonder aannemer. Dankzij co-creatie combineren ze producten van de afzonderlijke partners slim tot een renovatie-totaalaanbod: een passief renovatieschil.

Deze procesomschrijving is geschreven op basis van een interview met Gonnie Linssen-Adriaans (Van Aken Architecten) en Chiel Boonstra (Trecodome).

PROCESBESCHRIJVING

Renovatie in 5 dagen
Stichting Accolade past de renovatieschil van Build4U toe op 14 woningen aan de Commandeurstraat en twee aan de Foeytsstraat in Heerenveen. Een nieuwe prefab schil (met integratie van de installaties) op gevel en dak pakt de huizen volledig in. De begane grondvloer wordt geïsoleerd, het dak krijgt zonnepanelen.

De aanpak beperkt het energieverbruik van de woningen en geeft ze bovendien een nieuwe uitstraling. De renovatie kost maar 5 dagen de tijd en de bewoners kunnen gewoon thuis blijven. Built4U is zowel uitvoerder als aanspreekpunt.

>

Totaalproduct Built4U
Trecodome, Doorwin en The Source starten Built4U in 2011, vanuit de gedachte passief renovatie als totaalproduct aan te bieden. Later haken Van Aken Architecten, Kingspan Unidek en Zehnder J.E. StorkAir aan.

Via een intensief proces van onderzoeken en samenwerken, komen de partijen gezamenlijk tot een passief renovatieschil voor de bestaande woningvoorraad uit de jaren 60 en 70. Dankzij dit totaalproduct kan een energielabel van minimaal A worden behaald.

Volledig geïntegreerd ontwerp-, productie- en bouwproces
In het traditionele proces zit de toeleverancier vaak achterin de keten: leveranciers leveren de producten die tijdens het ontwerpproces zijn bedacht. De toepassing van deze producten in relatie tot het ontwerpproces blijft vaak een compromis, omdat de producten pas aan het einde van het proces worden ingekocht.

Built4U heeft dit proces omgekeerd. Deze horizontale werkwijze kenmerkt zich doordat adviseurs en fabrikanten het concept gezamenlijk vanaf het begin uitwerken.

Nieuwe prefab schil op gevel en dak, beeld: Built4U

Winst dankzij prefabricage
De projectpartners benoemen in ontwerpsessies de gewenste prefabricage, de energieprestatie en het comfort. Vervolgens kiezen ze, met het oog op prefabricage en uitvoerbaarheid, de producten, aansluitingen en ontwikkelen ze de principedetails. Voor de ontwikkeling van de onderlinge aansluitingen gaat Build4U uit van de werkvolgorde op de bouwplaats.

De prefabricage vraagt om veel voorbereiding, maar levert op de bouwplaats uiteindelijk kwaliteit- en tijdswinst op. Het team ontwikkelt het renovatieproduct voortdurend verder door op aspecten van materialisatie en energieprestatie. Eventuele bouwkundige problemen sporen ze al vroeg op, doordat ze alle informatie bij elkaar brengen in een Bouw Informatie Model (BIM).

Leren & lean in de praktijk
Build4U motiveert betrokken partijen om continu onderling kennis uit te wisselen. Zo organiseerde het bedrijf fabrieksbezoeken voor de adviseurs en komt het team geregeld bijeen om technische aspecten te behandelen. Tijdens zo’n sessie bespreekt het team eventuele ‘clashes’, op basis van het BIM.

Beeld: Built4U

Een ander speerpunt is het zo efficiënt mogelijk inrichten van het volledig geïntegreerde proces, zonder schakels die vertraging en nodeloze kosten veroorzaken. De betrokken vakmensen kunnen elkaars taken waar nodig overnemen, wat resulteert in urenoptimalisatie en een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

Ontzorgen van de woningcorporatie
Op basis van een doorlopende ruggespraak, ontzorgt Buit4U de woningcorporatie bij de planontwikkeling, werkvoorbereiding, uitvoering, nazorg en exploitatie. De woningcorporatie verstrekt informatie die inzicht biedt in de budgetten, het huidige energieverbruik en de waarde van de woningvoorraad. Build4U betrekt zowel de corporatie als de bewoners in de planvorming, voor resultaat op maat.

Het proces, beeld: Built4U

Nazorg en monitoring
Na oplevering controleert Build4U de woning op luchtdichtheid met een blowerdoortest en op koudebruggen met thermografie. Naast productgarantie, geeft Build4U ook garantie op de productprestatie. Eventueel kan er een keurmerk passief bouwen worden afgegeven. Bewoners ontvangen energie- en bespaartips. Via slimme meters kunnen ze zelf hun energieverbruik in de gaten houden.

Bekijk aflevering 2 van Kennispartner BouwTV voor een item over Luchtdicht Bouwen

EINDRESULTAAT

Aanpasbaar aan lokale context en wensen
Built4U past het renovatieproduct per geval aan de lokale context en wensen aan. Daarmee biedt het concept bewoners de meerwaarde van een beproefd product als maatwerk, bij gelijke woonlasten. Het is echter ook in te zetten door aannemers als totaalconcept.

In 5 dagen transformeert de woning naar een gezonde, comfortabele woning met een nieuw uiterlijk, zonder ruimteverlies aan de binnenkant. Vanwege de lean-aanpak zijn de kosten van de renovatie minimaal. Er zijn verschillende financieringsmodellen mogelijk.

Op maat ontworpen ‘jas’
De hoogwaardige isolatie wordt gerealiseerd met een prefab schil, dat het huis aan de buitenkant inpakt; zowel de gevels als het dak. Op de plaatsen van ramen en deuren zijn uitsparingen. Uitvoerders van het concept hoeven dus niet te slopen of verbouwen, de woning krijgt een op maat ontworpen jas.

Heerenveen, beeld: Built4U

Geïntegreerde energiemaatregelen
De woning krijgt drievoudige beglazing, vloerisolatie en ComfortVentilatie met warmteterugwinning. De ComfortVentilatie met warmteterugwinning creëert een comfortabel en gezond binnenklimaat, met een continue toestroom van verse lucht, zonder dat de bewoner tocht ervaart.

Naar behoefte kunnen ook andere installaties worden toegevoegd, zoals zonnecollectoren of -panelen. Built4U werkt met Rc-waarden van 7 en/of 9 voor gevel en dak.

Ontwikkelpunt
Veel corporaties hebben een eigen bouwer. De bedoeling is om in de toekomst hierop aan te sluiten en de bouwers mee te nemen in het Built4U product. Gesprekken met de eerste partijen lopen al.

Bekijk hier een time lapse-video van het project