0

Social return in Leiden

‘Weet wie er in je bestand zit, ken de sectoren en weet wie in welke sector aan het werk kan’ aldus Tom Sauer, seniorprojectleider social return bij De Zijl Bedrijven (DZB) in Leiden. Niet iedereen is geschikt om bijvoorbeeld in de infra aan het werk te gaan. Als onderdeel van de gemeente Leiden is DZB de afgelopen jaren sterk veranderd: van een sociale werkvoorziening die mensen werk biedt naar een modern re-integratiebedrijf dat mensen aan het werk helpt op de arbeidsmarkt. De gemeente Leiden heeft in de opdrachten een social return paragraaf opgenomen en gaat met de aannemende partij in gesprek over de invulling hiervan. Daarbij staan proportionaliteit (is de verhouding tussen aanneemsom en social return goed?) en de mens centraal.

Deze bijdrage is tot stand gekomen met medewerking van Tom Sauer van de gemeente Leiden.

PROCESBESCHRIJVING

Interne samenwerking
De gemeente Leiden heeft in haar opdrachten een social return paragraaf opgenomen, zoals dat gebruikelijk is bij aanbestedingen voor de gemeentelijke overheden. Social return is voor Leiden 5% invulling op de totale opdrachtwaarde en 2% bij arbeidsextensieve werken. Daarbij hanteert de gemeente nog voorwaarden voor de inzet van onderaannemers en de factor arbeid binnen een project. Voor Tom begint het proces van social return al tijdens de inkoopvoorbereiding. Daar worden de bestekken geschreven. Tom heeft zelf meegeschreven aan de bestektekst voor de sociale paragraaf. De samenwerking met inkoop is voor DZB heel belangrijk. Niet alleen om invloed te hebben op de bestektekst, maar ook om te weten welke projecten er op de rol staan en vast vooruit te kijken naar de invulling van social return en welk volume er verwacht kan worden. Het doel van de gemeenten: meer duurzaamheid bij de plaatsingen, mensen langer inzetten dan alleen op één project. Ze plaatsen mensen liever door op een ander project, dan iemand terug te laten vallen in een uitkering.

Samenwerken in het project
In de bestekteksten is social return een eis, niet alleen vanuit een wettelijk kader, maar ook omdat de gemeente Leiden het belangrijk vindt dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen weer aan het werk te gaan. Aan de voorkant is de gemeente streng, maar over de invulling daarvan bij bedrijven kan gesproken worden. In de nota van inlichtingen zijn initiatieven welkom, eigen inbreng mag. Tom geeft aan: ‘Begin na gunning met het uitspreken van verwachtingen naar elkaar toe. Maak afspraken over het monitoren van de invulling zodat de boeteclausule in de kast kan blijven. Blijf met elkaar in gesprek en houdt het strak en zakelijk. De gemeente werkt vanuit het principe dat de aannemer een bouw- of infrabedrijf is en geen werving- en selectiebureau of re-integratiebedrijf. Om werkgevers te ondersteunen, kan bij bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de diensten van Wonen Wonen en Werken in de Wijk. Door inzet van Wonen en Werken in de Wijk (WWiW) wordt het sociale deel van plaatsing niet bij de aannemer neergelegd en kan deze zich bezighouden met het leren van vakmanschap.’

EINDRESULTAAT

Mensen
En het draait allemaal om: mensen. De gemeente Leiden kent haar populatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Tom weet wat ze kunnen en in welke sectoren ze wel en niet ingezet kunnen worden. Er zijn tot nu toe weinig mismatches. Er zijn 202 (oktober 2015) mensen geplaatst, waarvan 3 mismatches. Op dit moment stroomt 39% uit naar ‘regulier ‘werk. De rest stroomt door naar een ander project en er zijn helaas ook mensen die weer gebruik moeten maken van een uitkering. En daarbij is het niet alleen belangrijk dat de gemeente mensen kent, maar dat ook de werkgevers deze doelgroep een kans geven!

Meer informatie
Lees voor meer informatie het interview met Tom Sauer op de website van de Van Gelder Groep.

LEERPUNTEN

Leerpunten van de gemeente Leiden met het oog op Social return:

  • Ken de branche, weet waar bijvoorbeeld ontslagen gaan vallen, dan weet je waar mensen hun baan kunnen gaan verliezen. Op die manier kun je de afstand tot de arbeidsmarkt klein houden.
  • Zorg voor ambassadeurs die het verhaal kunnen vertellen. Iemand die van niets, via social return, naar werk is gegaan, ziet zijn leven veranderen en anderen om hem heen zien dat ook. Dat geeft een positief imago aan de trajecten en de mogelijkheden die je hebt, zowel als gemeente als als bouw- of infrabedrijf.
  • Ken je gemeente, weet hoeveel werkzoekenden er zijn en ken de sfeer en de cultuur van de gemeente. Dan kan je mensen op de juiste manier aanspreken.
  • Regionale afstemming is cruciaal. Er zijn bijvoorbeeld contacten mogelijk met regionale werkgeversservicepunten en met de gemeente om te kijken wat de beste trajecten zijn om medewerkers in dienst te nemen vanuit de social returnopgave.