0

Op twee manieren toegang

  1. bestellen van één publicatie als online versie;
  2. een abonnement met toegang tot alle publicaties.

Preview

Bij alle gescande publicaties kunt u in de linkerkolom een preview van de PDF bekijken.

Zoeken in kennis@rchief

C248_cover-1422537239
 15,00

Protocol voor beoordelen veiligheid betonnen galerijen - AC248

Rapport met protocol voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren bij galerijflats, gebouwd in 1950 – 1970

Jaar: 2012

619.10_cover-1422537336

Bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken - A619.10

Klare taal in de bouw

Materiaalgebruik speelt een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van milieubelasting van gebouwen en bouwwerken. Om de milieubelasting van het hele gebouw te verlagen, moeten we eerst weten wat die materiaalgebonden belasting precies is. Compact hulpmiddel Deze publicatie...

Jaar: 2010

_standaard-publicatie_cover-1422537210
 15,00

Binnenmilieu in basisscholen  - A801_T2.09

Cahier T2 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Het is slecht gesteld met het binnenmilieu op basisscholen. Dit cahier biedt u handvatten om hier iets aan te doen. Het gaat in op de verschillende factoren die van invloed zijn op het binnenmilieu, zoals omgeving, constructie, gevelontwerp, inrichting, beheer en onderhoud. U leert hoe u het binn...

Jaar: 2009

A604_cover-1422537307
 15,00

Waterrobuust bouwen - A604.09

Waterrobuust bouwen

Alle oudere publicaties in het SBR Kennis@rchief zijn ingescand in de oorspronkelijke opmaak. Deze publicaties zijn niet meer te verkrijgen via onze webwinkel. Wanneer in de toekomst een publicatie wordt verplaatst naar het SBR Kennis@rchief, zal deze uiteraard de digitale opmaak behouden zoals u...

Jaar: 2009

Cover_cover_standaard-publicatie_cover-1422537371
 15,00

Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren - A811.09

Concepten ter voorkoming van ongewenste opwarming van leidingwater in nieuwbouwwoningen

Het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater is een voortdurend punt van aandacht. Met het verschijnen van een nieuwe versie van NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) in 2002 werd een eerste stap gezet om leidingwaterinstallaties met betrekking tot ongewenste ...

Jaar: 2008

Rapport 2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid - AC2008-2

CUR Rapport 2008-2 geeft achtergronden bij de voorschriften voor geotechnische ontwerpers, constructeurs en bouwtoezicht.

Jaar: 2008

Omslag_deel_a_cover-1422537337

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel A BOT - A443A.05

Brandveiligheid en gebouwontwerp

Wanneer is een gebouw veilig en welke maatregelen moet u treffen? In dit deel (A) van het Handboek Brandveiligheid: Ontwerpen en toetsen vindt u de antwoorden. U leest meer over de soorten brandveiligheidseisen en de eisen die de bouwregelgeving aan gebouwen stelt.

Jaar: 2008

Ac2007-4_cover-1422538773
 15,00

Toolbox RISNET - AC2007-4

Alle oudere publicaties in het Kennis@rchief zijn ingescand in de oorspronkelijke opmaak. Deze publicaties zijn niet meer te verkrijgen via onze webwinkel. Wanneer in de toekomst een publicatie wordt verplaatst naar het Kennis@rchief, zal deze uiteraard de digitale opmaak behouden zoals u momente...

Jaar: 2007

0573.07_cover__cover-1422537335
 15,00

Mobiele ICT in de bouw - A573.07

Efficiënter werken op afstand

U wilt aan de slag met mobiele ICT, maar u vraagt zich af wat in uw situatie een goede oplossing is? Deze publicatie laat u zien welke bestaande oplossingen de bouw al kent, wat de toepassingsmogelijkheden van ICT zijn en wat de voordelen van diverse oplossingen zijn.

Jaar: 2007

0589.07_cover__cover-1422537336

Droge voeten op de bouwplaats - CRW A589.06

Adviezen en suggesties om wateroverlast op de bouwplaats te voorkomen

Het klimaat verandert. In de toekomst moeten we rekening houden met (veel) meer neerslag. Ook op de bouwplaats. Deze brochure geeft een samenvatting van eerste onderzoeken over arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. En verder: hoe kunt u met een goede aanpak tijd en geld besparen?

Jaar: 2007

0578.07_cover__cover-1422537335
 15,00

VISI in de B&U - A578.07

Een fundament voor digitale samenwerking

Communicatie is een van de belangrijkste succesfactoren in de bouwsector. Steeds meer bedrijven proberen de communicatie tussen projectpartners daarom beter te structureren. Deze publicatie gaat over VISI, een methode die de standaardisatie van ICT-communicatie mogelijk maakt. Ontdek met deze han...

Jaar: 2007

Mobiele-ict_cover-1431340069
 15,00

Studierapport Mobiele ICT in de bouw - A573a.07

Door de uitbesteding van productieactiviteiten naar landen in Azië en Oost-Europa maken veel bedrijven kennis met de geografische scheiding tussen ontwikkeling, management en productie. Ervoor zorgen dat alle bedrijfsprocessen niettemin vlekkeloos verlopen kost veel managers de nodige hoofdbre...

Jaar: 2007

Titelpag_cover-1422537339

Ontwatering in stedelijk gebied - CRW A570.07

Hoe voorkomt u schade door wateroverlast of juist door extreme droogte? SBR helpt u dit probleem te beheersen met de publicatie Ontwatering in stedelijk gebied. Dit document bevat heldere plannen van aanpak voor alle partijen in het bouwproces. U kunt er dus direct mee aan de slag. Het kli...

Jaar: 2007

C2006-2_cover-1422537230
 15,00

Rapport 2006-2 Innovatieve aardebaan - AC2006-2

Innovatieve aardebaan

Rapport 2006-2 brengt recente methoden voor het snel en zettingsarm aanleggen van infrastructuur in kaart.

Jaar: 2006

563_cover-1422537339
 15,00

Studierapport Integraal ontwerpen - A563.06

Optimaal ontwerp, door optimale samenwerking

Elk bouwproject is eenmalig en uniek. Doordat de benodigde kennis steeds specifieker is, neemt het aantal specialisten dat is betrokken bij het ontwerp toe. Dit rapport geeft u een eerste aanzet om die specialistische kennis te integreren in uw ontwerpopgave. Met als uiteindelijk gevolg uiteraard...

Jaar: 2006

0559.06_cover__cover-1422537335
 15,00

Bouwrecht voor architecten en adviseurs - A559.06

Bent u zich als architect of adviseur bewust van de verplichtingen en vooral ook rechten die opdrachtgever en -nemer jegens elkaar hebben? Weet u waartoe u verplicht bent en wat u bij de opdrachtgever kunt afdwingen? In ‘Bouwrecht voor adviseurs’ geeft SBR u de antwoorden.

Jaar: 2006

Afb_cover-1422537339
 15,00

Haal het beste uit de bouw! - A556.06

Een praktische handleiding voor bouwopdrachtgevers

Hoe kies ik de juiste bouworganisatievorm? Hoe kies ik de beste manier van uitbesteden? Hoe krijg ik waar voor mijn geld? Wat zijn ervaringen van opdrachtgevers? Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde opdrachtgever! Er zijn veel verschillende soorten opdrachtgevers die allemaal...

Jaar: 2006

Titelpag_cover-1422537340
 15,00

Duurzame energie in de woningbouw - A571.06

Duurzame energietechnieken staan meestal niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van de woninginstallatie. Vaak worden eisen gesteld aan de woning zoals een laag energiegebruik, de noodzaak van oriëntatie op de zon, het verbeteren van het rendement door toepassing van een laagtemperatuur verwarm...

Jaar: 2006

Cover_cover_standaard-publicatie_cover-1422537339

Bouwtechnisch Ontwerpen - A553.06

Hoe maak je een goed detail?

De bouwkundige detaillering in de bouwpraktijk bevat in toenemende mate fouten. De oorzaak van de kwaliteitsafname in details ligt volgens velen in de huidige bouwkundige opleidingen. Daarnaast spelen ook de toename in complexiteit van gebouwen en het daarmee samenhangende stijgende aantal deta...

Jaar: 2006

Vraagbaakbrochure_cover-1422537339
 15,00

Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving - A524-1.06

Met deze brochure (pdf-bestand) wordt getracht inzicht te geven in de knelpunten en problemen die in de bouwpraktijk door overheidsinstanties (provincies, gemeenten en waterschappen) en private partijen (ingenieurs, architecten, aannemer en ontwikkelaars) worden ervaren en mogelijke oplossingen...

Jaar: 2006