0

publicatie: Bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken

Woord vooraf

Woord vooraf

Materiaalgebruik speelt een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de milieubelasting van gebouwen en bouwwerken. Om de milieubelasting van het hele gebouw te verlagen, moeten we eerst weten wat die materiaalgebonden belasting precies is. Daarom heeft het Ministerie van VROM/WWI, samen met het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), deskundigen van al bestaande rekeninstrumenten, het MRPI en BREEAM-NL een geharmoniseerde bepalingsmethode ontwikkeld. Met deze methode kunt u de milieueffecten van gebouwen en GWW-werken over de gehele levenscyclus zorgvuldig, eenduidig en controleerbaar bepalen. Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en toeleveranciers spreken daardoor voortaan dezelfde klare taal. Dat werkt!

Hoe zit de methode in elkaar? Hoe werkt hij? Welke instrumenten nemen de methode op? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in deze brochure.