0

publicatie: Buitengevelisolatie

Woord vooraf

Woord vooraf

In 1988 bracht de Stichting Bouwresearch de publicatie nummer 138 'Buitenisolatie voor gevels van bestaande woningen' uit. Hierin werd een overzicht gegeven van 'natte' (gepleisterde) en 'droge' buitengevelisolatiesystemen (afgewerkt met plaatmaterialen).

Nu, in 1992, is de inhoud van deze publicatie enigszins verouderd. Dat zegt overigens wel iets van de snelheid waarmee deze isolatiesystemen zich hebben ontwikkeld tot een volwaardig exponent van het hedendaagse bouwen. Van een middel om bestaande gebouwen beter thermisch te isoleren is het een architectuur-instrument geworden dat in ruime mate en vele variaties wordt toegepast. Aanvankelijk werden de systemen vrijwel alleen toegepast in de renovatiemarkt van de woningbouw. De laatste jaren hebben zij ook hun weg gevonden in de nieuwbouw en zijn vele fraaie projecten gerealiseerd, zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw.

Mede om die reden achtte de Stichting Bouwresearch het moment rijp om de genoemde publicatie te actualiseren.

Het Bouwcentrum, dat ook de eerste inventarisatie maakte, verzamelde actuele informatie en verzorgde de inhoud van de thans voorliggende publicatie. Daarbij is, naast een overzicht van de meest voorkomende systemen, inzicht gegeven in de kosten die met het gebruik van dergelijke systemen gemoeid zijn en is aandacht besteed aan de aspecten kwaliteit en garantie.

Dank is daarom ook verschuldigd aan het bedrijfschap STS en de NOVEM die door hun financiële ondersteuning de uitvoering van dit project mogelijk maakten. Ing W. Bassie, ir. W.T.J. Cornelissen en ing. J.C. van Es stelden deze publicatie samen.

De commissie
De SBR studiecommissie 'buitengevelisolatie' die het werk van de rapporteurs begeleidde, was als volgt samengesteld:

 • ir. A. van Hengel (voorzitter), Groep 5 Architecten en Stedebouwers, Rotterdam;
 • ir. P.K. van der Schuit (projectmanager), Stichting Bouwresearch, Rotterdam;
 • H.P. Burger, Bedrijfschap STS, Woerden;
 • N. Derhaag, NAVAS, Veenendaal
 • ing. J.C. van Es, BKB, Rotterdam;
 • ing. M. Keuning, Centraal Beheer, Apeldoorn;
 • J. W. Klosters, Isoned, Tiel;
 • ing. Chr. Korf, Haarlem;
 • ing. H.J. Lantink, Bouw en Woning Dienst, Amsterdam;
 • B. Meininger, Aegon Vastgoed, 's-Gravenhalte;
 • ing. J.W.M. Meijer, NOVEM, Sittard;
 • Th. van de Molen Kuipers, Intervam bv, Rijszuijk.

Als rapporteurs van dit project traden op:

 • ir. R.P.J. van Hees, TNO-Bouw, Delft;
 • ir. Th.J. van den Boorn, TNO-Bouzu, Delft;
 • ing. W. Bassie, Bouwcentrum Advies bv, Maarssen;
 • ir. W.T.J. Cornelissen, Bouwcentrum Advies bv, Rotterdam;

Deze commissie begeleidde tevens een onderzoek dat werd uitgevoerd door ir. R.P.J. van Hees en ir Th. J. van den Boom van TNO-Bouw Hiervan verschijnt gelijktijdig een publicatie getiteld: 'Praktijkervaring met gepleisterde buitengevelisolatiesystemen".