0

publicatie: De verbeterde zwevende dekvloer

Voorwoord

Voorwoord

Recentelijk is er een onderzoek uitgevoerd naar de bouwfysische aspecten van zwevende vloeren met vloerverwarming, in opdracht van de projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw. Dit is financieel ondersteund door Novem vanuit het programma Lage Temperatuur Verwarming. Het onderzoek is verricht door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Stichting Bouwresearch (SBR) heeft de onderzoeksresultaten vertaald in een praktische publicatie.

De verbeterde zwevende dekvloer, die in deze brochure wordt beschreven, is een veelbelovende ontwikkeling voor gestapelde woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Hij kan beter dan bestaande oplossingen beantwoorden aan de eisen die vandaag de dag worden gesteld:

  • een hoge contactgeluidisolatie;
  • geschiktheid voor lage-temperatuurverwarming (LTV), wat bijdraagt aan vermindering van het energiegebruik en de uitstoot van CO2;
  • industrieel te prefabriceren en op de bouw eenvoudig (droog) te monteren;
  • een flexibel in te delen woning met een leidingloos casco.

De verbeterde zwevende vloer is samengesteld uit bestaande industrieel vervaardigde componenten. Als commercieel product is het nog niet op de markt.

Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw
De Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw is in 2000 opgericht op initiatief van Novem en het Projectbureau Duurzame Energie PDE te Arnhem. Het doel was een groep 'koplopers' te vormen die onderling kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Op dit moment nemen vierentwintig partijen aan deze projectgroep deel, waaronder projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers, gemeenten en energiebedrijven.

Subsidies uit het programma Duurzame Energie Nederland en reguliere bijdragen van Novem stellen de projectgroep in staat onderzoek te laten verrichten. Tot nu toe zijn zo'n vijftien onderzoeksprojecten geformuleerd, waarvan een aantal is afgerond. Enkele afgeronde projecten zijn:

  • de communicatie met bewoners over mogelijkheden voor duurzame energie;
  • de toepassing van koude- en warmteopslag in aquifers;
  • een afwegings- en beslismodel voor warmtepompen en warmtepompsystemen;
  • het ontwikkelen en definiëren van de functie van een systeemintegrator in het uitvoeringsproces;
  • het uitwerken van scenario’s voor de exploitatie van duurzame energie.

De resultaten worden door de projectgroep ingezet om te bevorderen dat duurzame energie gangbaar wordt in de dagelijkse bouwpraktijk. Om dat te bereiken moeten duurzame energieconcepten worden betrokken bij andere initiatieven, zoals verbetering van ontwikkelings- en uitvoeringsprocessen, toepassing van ICT, klantprocessen en innovatieprocessen.

Wij spreken de verwachting uit dat deze publicatie een bijdrage kan leveren aan de toepassing van duurzame energie in de dagelijkse bouwpraktijk en bedanken de personen en organisaties, in het bijzonder Novem, die hieraan hebben bijgedragen.

Het project is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen:

ir. P.G. Ramsak, Novem, Sittard
ir. A.M. van Weele, ISSO, Rotterdam
ir. E.M.M. Willems, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V., Rotterdam, rapporteur
A.A. Kraan, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V., Rotterdam, co-rapporteur
ir. J.J. Vingerling, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, projectmanager
C.L.M. Hiddes, Aanneming-Maatschappij Panagro B.V., Leidschendam, voorzitter

C.L.M. Hiddes
Voorzitter
Projectgroep Duurzame Energie
Projectontwikkeling Woningbouw