0

Inhoudsopgave

Cover_cover_standaard-publicatie_cover-1422537339

Geluidwering van pannendakconstructies

Overwegingen voor ontwerp en uitvoering

Door de omgeving, bijvoorbeeld bij verkeerslawaai, worden extra eisen gesteld aan de pannendakconstructie om de gewenste geluidwering van buiten te bereiken. Dit onderwerp is eerder aan de orde geweest in de SBR-publikatie nr. 146 "Pannendakcontructies; geluidwering voor buitenlawaai", die vooral de technische oplossingen geeft. Omdat in de praktijk blijkt dat de opdrachtgever of de ontwerper juist in een vroeg stadium zich al bewust moeten zijn van een aantal (vuist)regels biedt deze publikatie de ontwerper een aantal mogelijkheden aan, om het ontwerp aan die specifieke eisen aan te passen. Hierbij is het ook van belang dat de uitvoering volgens dit ontwerp plaatsvindt. En niet, zoals veelal gebeurt, dat de aannemer het ontwerp aanpast zodat het makkelijker uit te voeren is.


Artikelnummer A295.94
ISBN 90-5367-109-9
Jaar van uitgave 1994

Online versie

 15,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie