0

Inhoudsopgave

Bestanden

 AC102.pdf

Ac102_cover-1422538816

CUR 102 gewapend onderwaterbeton

Gewapend onderwaterbeton

Dit rapport behandelt het ontwerpen en het uitvoeren van vIoerconstructies in gewapend onderwaterbeton. In dit kader geeft het rapport enige aanbevelingen, die zijn gebaseerd op ervaringen, die zijn opgedaan tijdens uitgevoerde experimenten. Ten aanzien van ongewapend onderwaterbeton zijn vrij veel gegevens voorhanden. Zo worden bij voorbeeld in CUR-rapport 56 meerdere aspecten daarvan uitvoerig behandeId. De kennis omtrent gewapend onderwaterbeton is echter nog betrekkeIijk gering, wat onder meer bIijkt uit de weinige literatuur ~ie over dit onderwerp beschikbaar is. De wenken en aanbevelingen die in dit rapport zijn verwerkt, stoelen dan ook voor het overgrote deel op eigen ervaringen van de commissie. De experimenten zijn verricht in bouwputten van kunstwerken die werden uitgevoerd onder directie van de Rijkswaterstaat en Gemeentewerken Rotterdam. Hierbij dient te worden bedacht dat niet altijd die voorzieningen konden worden getroffen die voor een optimale uitvoering van gewapend onderwaterbeton nodig zijn.


Artikelnummer CRW AC102
Jaar van uitgave 1981

Online versie

 15,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie