0

publicatie: Haal het beste uit de bouw!

Voorwoord

Voorwoord

De bouwsector is een economisch zeer belangrijke bedrijfstak. Er werken vele mensen en er gaan vele miljarden in om. En met onze bouwwerken leggen we ook onze toekomst vast: onze ruimtelijke inrichting, onze transportinfrastructuur, de leefbaarheid in de wijk, woonkwaliteit, etc. Goed bouwen is daarom belangrijk. Niet voor niets is de landelijke en noordelijke regieraad opgericht om hieraan nieuwe impulsen te geven.

Opdrachtgevers in de bouw zijn gebaat bij een slagvaardig en innovatief bedrijfsleven. En daarvan zijn gelukkig veel voorbeelden. Toch zien opdrachtgevers en opdrachtnemers veel kansen om de kwaliteit van bouwen in Nederland te verhogen. Aan de orde zijn hierbij: sterker inspelen op klant- en eindgebruikersbehoeften, kwaliteitsverbetering van proces en product, met meer ruimte voor innovatie en toegevoegde waarde ontwikkeling. Dat vraagt een nieuwe dynamiek van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bouwopdrachtgevers spelen in deze nieuwe dynamiek een zeer belangrijke rol. Daarbij staat mij nog de natuurkundige wet voor de geest: actie = reactie. En het nu de tijd voor actie.

Deze handleiding voor opdrachtgevers komt wat dat betreft precies op het juiste moment. We staan nu in een fase van vernieuwing. Traditionele partijen voor ontwerp, realisatie, onderhoud, financiering en exploitatie zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Deze handleiding combineert een bredere visie op dit onderwerp met tal van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het geeft daarbij ook inspirerende voorbeelden uit verschillende subsectoren uit de bouw.

Graag zou ik ook willen oproepen tot hernieuwd vertrouwen in de sector. Vertrouwen, openheid en begrip voor elkaars belangen zijn cruciaal voor nieuw elan in de sector. Actie = reactie, herinnert u het zich nog?

Hans Alders
Voorzitter Noordelijke Regieraad